УСЛОВИ  УПИСА  НА  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ                                      

ШК. 2020/21. ГОДИНЕ

ШКОЛА ВРШИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ ЗА ДВА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА:

 1. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
 2. СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

ПРАВО УПИСА ИМАЈУ КАНДИДАТИ СА ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНОМ СРЕДЊОМ ШКОЛОМ. КАНДИДАТИ ПОЛАЖУ РАЗЛИКУ ИСПИТА ПО РЕШЕЊУ КОЈЕ ЋЕ ДОБИТИ ПРИ УПИСУ. ШКОЛАРИНА И ТРОШКОВИ НАСТАВЕ СЕ УПЛАЋУЈУ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ. ИСПИТИ СЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАЈУ КАО И МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА ВЕЖБЕ. ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАСТАВУ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ КОЈИ КАНДИДАТ СКЛАПА СА ШКОЛОМ ПРИ УПИСУ.

УПИС ПОЧИЊЕ 15.9.2020. И ТРАЈЕ ДО 15.10.2020. ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, НЕОПХОДНО ЈЕ ПУТЕМ МЕЈЛА (prekvalifikacija.zts@gmail.com) ЗАКАЗАТИ ТЕРМИН УПИСА. НАКОН УПИСА ПОЧИЊУ ВЕЖБЕ.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

 1. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ДИПЛОМЕ ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНЕ ШКОЛЕ
 2. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА СВА ЧЕТИРИ СВЕДОЧАНСТВА ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНЕ ШКОЛЕ
 3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 4. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
 5. ПРИЈАВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
 6. УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ

Испити се полажу у пет испитних рокова:

 • Октобарски
 • Децембарски
 • Мартовски
 • Мајски
 • Августовски

УПОРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

УПОРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати који желе да остваре право на упоредно школовање у обавези су да секретаријату школе доставе следећа документа:

 • Молбу директору школе (родитељи могу образац да преузму са сајта школе или у секретаријату школе)
 • Фотокопију сведочанства разреда за који кандидат полаже разлику предмета
 • Фотокопују извода из матичне књиге рођених

Молба за одобравање упоредног школовања – образац

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНКАМА

ОКТОБАР

УТОРАК                  14.30 – 16.00

ЧЕТВРТАК             15.30 – 17.00

Због тренутне епидемиолошке ситуације, све информације везане за преквалификацију можете прочитати на сајту школе. Можете нас контактира путем телефона (011 644 59 84) у терминима радног времена са странкама или путем мејла (prekvalifikacija.zts@gmail.com).

Уколико је долазак неопходан, морате да закажете термин. Хвала на разумевању!

К  О  Н  С  У  Л  Т  А  Ц  И  Ј  Е

ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ИМЕЈЛ АДРЕСА
1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ РАДМИЛА МИЛАНОВИЋ radmilam2013@gmail.com
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МИЛИЦА БОШКОВИЋ milicaboskoviczts@gmail.com
3. ИСТОРИЈА ВЕСНА ПЕТРОВИЋ vesnapetrovicslovic@gmail.com
4. СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ СЛАЂАНА БОЈАНИЋ sladjanabojanic@gmail.com
5. ФИЛОЗОФИЈА, МЕДИЦИНСКА ЕТИКА СОЊА ЖИВАЉЕВИЋ sonja.zivaljevic@gmail.com
6. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ТАЊА ЖУТИЋ tanjapetar@gmail.com
7. ЛИКОВНА КУЛТУРА ЉИЉАНА ТЕОДОРОВИЋ ljiljanatmil@gmail.com
8. МАТЕМАТИКА АЛЕКСАНДРА ГУЊАК aleksandragunjak@yahoo.com
9. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ГОРИЦА СТАНОЈЕВИЋ gorica.stanojevic@yahoo.com
10. ГЕОГРАФИЈА СНЕЖАНА МАШИЋ nenamasic@gmail.com
11. ФИЗИКА НЕМАЊА ЗДРАВКОВИЋ neca1705@gmail.com
12. ХЕМИЈА АНЕТА МИЛИВОЈЕВИЋ anetamilivojevic@gmail.com
13. БИОЛОГИЈА ЈЕЛЕНА ПЕТКОВСКИ jelena.petkovski@gmail.com
14. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА, ПАТОЛОГИЈА, ФАРМАКОЛОГИЈА ДАНКА ГАЧИЋ dankagacic293@gmail.com
15. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК, ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СОФИЈА ЕРАКОВИЋ eraksofija@gmail.com
16. ПРВА ПОМОЋ, ЗДРАВСТВЕНА НЕГА СЛАЂАНА НЕАГИЋ sladjaneagic@gmail.com
17. МОРФОЛОГИЈА ЗУБА, ФИКСНА ПРОТЕТИКА IIр.,IIIр. НИКО КОМЛЕНИЋ komlenicniko.956@gmail.com
18. ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА МАРИЈАНА ПЕУЛИЋ marijanal22@hotmail.com
19. ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ, МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ НАДА МАТОВИЋ 1717nada@gmail.com
20. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЈОВАНА ЈОКАНОВИЋ jovanabeatovic@yahoo.com
21. БОЛЕСТИ ЗУБА, ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ У СТОМАТОЛОГИЈИ НАТАША МИРКОВИЋ

СНЕЖАНА БЛАГОЈЕВИЋ

mnacko23@gmail.com

sofijab09@gmail.com

22. ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, ФИКСНА ПРОТЕТИКА IVр. ЕНИСА МЕНОСКИ th2th3pr4@gmail.com
23. ТОТАЛНА ПРОТЕЗА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ НАТАША БОЖИЋ natasabozic60@gmail.com
24. ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА АСИЈА МЕНОСКИ th2th3pr4@gmail.com
25. ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ, ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА АНА ГАЈИЋ dranagajic@gmail.com
26. ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА, ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА ЉИЉАНА ВУЛЕТА ljiljanavuleta27@gmail.com
27. ПАРОДОНТОЛОГИЈА СА ОРАЛНОМ МЕДИЦИНОМ ЈОВАН ВУЊАК vunjakj@yahoo.com
28. ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ВОЈИН ГОЈНИЋ vojingojnic@gmail.com>
29. ПРЕДУЗЕТНИШТВО МИЛИЦА ПОПОВИЋ milica.popovic.edu@gmail.com
30. ВЕРСКА НАСТАВА СИНИША ХОРВАТ katiheta1@gmail.com

Вежбе из Морфологије зуба
Светлана Петковић

ПОНЕДЕЉАК
13.30 – 17.30h

ЛАБОРАТОРИЈА   1

Вежбе почињу  19. 10. 2020. На вежбе понети:

 • воштане блокове (мали )
 • ножић за моделовање (мали дрвени)
 • уџбеник „МОРФОЛОГИЈА ЗУБА“ 8. издање ( или касније )
 • лењир
 • бели мантил
 • подметач – кухињску крпу

Образовни профил – Стоматолошке сестра-техничар

Први разред:

Образовни профил – Зубни техничар

Први разред: