Школа има верификацију за два образовна профила:

  1. Зубни техничар
  2. Стоматолошка сестра – техничар

План уписа: септембар
Право уписа имају сви полазници са предходно завршеном четворогодишњом средњом школом.

Потребна документа за упис:

  • Сведочанства и диплома предходно завршене школе (оригинал или оверене фотокопије)
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу
  • Извод из матичне књиге рођених

Испити се полажу у пет испитних рокова:

  • Октобарски
  • Децембарски
  • Мартовски
  • Мајски
  • Августовски

Школарина се плаћа у три месечне рате преко рачуна школе
Организатор наставе за прекфалификацију проф. Александра Мијовић
Тел/фаx: 011/644-2913
Тел: 011/644-5984

ОБАВЕШТЕЊЕ
Настава вежби почиње 19.5. 2020. Планирана су два ванредна испитна рока – јунски и јулски испитни рок
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА:
Обавезно је да у школу долазе са маскама и рукавицама
Обавезно је поштовање правила социјалног дистанцирања (2метра)
Обавезно је поштовање договорених термина уласка у школу, предвиђених рута кретања и термина напуштања просторија и школе
______________________________________________________________________________
РАСПОРЕД ВЕЖБИ
Фиксна протетика – наставник, Маја Александрић
ПОНЕДЕЉАК               09-13h                           НАСТАВНА БАЗА
УТОРАК                           09-13h                           НАСТАВНА БАЗА
ЧЕТВРТАК                     09-13h                           НАСТАВНА БАЗА
Тотална протеза – наставник Лазар Миљковић
СРЕДА                            09-13h                           НАСТАВНА БАЗА
ПЕТАК                           09-13h                           НАСТАВНА БАЗA
______________________________________________________________________________
ПРИЈАВА ИСПИТА – ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.
УТОРАК                           26.5.2020.              11-13h
СРЕДА                              27.5.2020.              11-13h
Испити се могу пријавити и на мејл адресу prekvalifikacija.zts@gmail.com најкасније до 27.5.2020.
Накнадне пријаве се неће узимати у обзир.
______________________________________________________________________________