Школа има верификацију за два образовна профила:

 1. Зубни техничар
 2. Стоматолошка сестра – техничар

План уписа: Септембар
Право уписа имају сви полазници са предходно завршеном четворогодишњом средњом школом.

Потребна документа за упис:

 • Сведочанства и диплома предходно завршене школе (оверена копија)
 • Лекарско уверење за упис у средњу школу
 • Извод из матичне књиге рођених

Испити се полажу у пет испитних рокова:

 • Октобарски
 • Децембарски
 • Мартовски
 • Мајски
 • Августовски

Школарина се плаћа у три месечне рате преко рачуна школе
Организатор наставе за прекфалификацију проф. Александра Мијовић
Тел/фаx: 011/644-2913
Тел: 011/644-5984

УПОРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

УПОРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати који желе да остваре право на упоредно школовање у обавези су да секретаријату школе доставе следећа документа:

 • Молбу директору школе (родитељи могу образац да преузму са сајта школе или у секретаријату школе)
 • Фотокопију сведочанства разреда за који кандидат полаже разлику предмета
 • Фотокопују извода из матичне књиге рођених

Молба за одобравање упоредног школовања – образац

ПРИЈАВА ИСПИТА

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРИЈАВА ИСПИТА

         АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

УТОРАК                           18.8.2020.             11-13h

СРЕДА                              19.8.2020.             11-13h

Испите можете пријавити у назначеним терминима на телефон 011 644-59-84, као и путем имејл адресе prekvalifikacija.zts@gmail.com најкасније до 17.8.2020. Свака благовремено приспела пријава испита ће бити потврђена. Неблаговремено приспеле пријаве испита неће бити регистроване.

Образовни профил – Стоматолошке сестра-техничар

Први разред:

Образовни профил – Зубни техничар

Први разред: