Драге колеге зубни техничари!

Ако желите да се усавршавате у струци и да стекнете нова знања и вештине упознајте се са специјализацијом у Зуботехничкој школи у Београду.
Настава се одвија у школи чија је простор и материјално техничка опремљеност гарант успешног остваривања програма.

Рад је организован у групама са оптималним бројем полазника, са великим фондом часова. Овладајте вештинама фрезовања, избора и постављања атечмена, израдом скелетиране протезе, израде метало-керамичких круна и мостова, а све то уз примену модерних материјала и опреме.

Упис полазника се врши сваке године средином септмбра месеца. Право уписа имају сви кандидати који су завршили четворогодишњу зуботехничку школу.

Jедногодишње стручно усавршавање
Специјализација

  • Образује два профила зубних техничара:- за фиксну протетику- за мобилну протетику- скелетирана протеза
  • Савремене методе наставе
  • Високо образован наставнички кадар
  • Праћење савремених трендова у зубној техници
  • Теоријска настава се одвија уз примену power point презентација.
  • Скоро две деценије искуства.
  • Организовани облик стручног усавршавања.
  • Стицање високог нивоа знања из одговарајућих области.
  • Савладавање вештина у изради савремених зубних надокнада.

Будите специјализант прве генерације зубних техничара за дигиталну израду зуба у региону!

У току је упис прве генерације

Половином седамдесетих година 20. века Francois Duret је концептуализовао како се дигитална технологија која се користи у другим индустријама може прилагодити стоматологији  као што је на пример дигитални отисак, било директно у устима или индиректно на моделу.

Оно што је интересантно је да је 80% CAD/CAM производа у стоматологији намењено за облагање керамичким материјалом, компресијом. Еволуција стоматолошких CAD/CAM система у почетку била је у примени интраоралних скенера CEREC® и E4D Dentist система, зато што је привлачност CAD/CAM концепта била та, што пружа стоматолозима и њиховим пацијентима примењивост стоматологије истог дана.

У међувремену дентална индустрија је напредовала на тржишту  пребацивши тежиште CAD/CAM у зуботехничке лабораторије (in lab) у којем специјалисти за дигиталну израду зуба (зубни техничари) дизајнирају рестаурацију по потреби, наносећи слојеве керамике за синтеровање на CAD/CAM облогама (капице, фасете, мостови…), дајући естетске карактеристике и финалне облике рестаурације.

Материјали доступни за дентални CAD/CAM, данас, нуде предности као што су већи квалитет, пријатност ношења и изванредна естетика. Првобитно су само циркон, алумина и кобалт-хром-молибден легуре били доступни за обраду облога (капица, винира, мостова), међутим, у међувремену произвођачи су увели и друге обрадиве материјале, укључујући стаклену керамику као Vita Mark I, IPS Empress® CAD и IPS e.max® CAD (lithium disilicate) . Данас су на располагању и вишеслојни блокови који значајно побољшавају естетику. Побољшања саме технологије резања резултирала су тачнијом и прецизнијом анатомијом оригиналних рудиментарних структура зуба у CAD/CAM рестаурацијама. Нараво, технологија и даље напредује, и оно што долази,недвосмислено биће на корист и стоматологији и пацијентима.

Чудесно, зар не?

Зубни техничар за дигиталну израду зуба

Током једногодишње специјализације у Зуботехничкој школи из Београда, стећи ћете основна знања о дигиталној CAD/CAM технологији, унећете податке о случајевима (пацијентима) у систем CAD/CAM, дизајнираћете више различитих врста рестаурација које ће се приказати након скенирања, извршићете преглед основног скенирања и протокола дизајна, употребу материјала, скенирање антагониста, лоцирати осе за пут уношења, дефинисати маргине и дизајнирати пуне контуре круна и мостова. Користићете алате за обликовање и избор модела надокнаде, скалирање, позиционирање и ротацију. Након тога, ваше дизајниране надокнаде биће изрезане и припремљене за наношење керамике али и за карактеризацију и глазирање уколико се ради у пуној анатомској круни. Научићете и напредне технике дизајнирања, укључујући: корелацију, репликацију, обнављање квадраната и смањени дизајн круне, али и такође МОД инлеј, дизајн предњег и задњег моста, винира, металне констукције моста, и привремених круна.

Да ли смо Вас заинтересовали?

Да ли сте знали да је просечна плата за зубног техничара за дигиталну израду зуба, на годишњем нивоу, у Европској унији и Америци  између 30,000.00-60,000.00 евра?

У Србији, просечна плата за зубног техничара за дигиталну израду зуба је око 1000,00 евра.

Упис на специјализацију износи 240,000.00 динара у 4 једнаке месечне рате.

Првих 10 будућих полазника који се пријаве на специјализацију остварују попуст од 10%

Цена за стране држављане је иста.

Почетак специјализације планиран је за октобар/новембар 2020.године

Пожурите, чекамо Вас!

Уколико имате недоумице или нека питања у вези уписа на специјализацију, позовите број 064/8796263

Прва генерација специјалиста за дигиталну израду зуба у региону

Сигуран посао у земљи и иностранству