Драге колеге зубни техничари!

Ако желите да се усавршавате у струци и да стекнете нова знања и вештине упознајте се са специјализацијом у Зуботехничкој школи у Београду.
Настава се одвија у школи чија је простор и материјално техничка опремљеност гарант успешног остваривања програма.

Рад је организован у групама са оптималним бројем полазника, са великим фондом часова. Овладајте вештинама фрезовања, избора и постављања атечмена, израдом скелетиране протезе, израде метало-керамичких круна и мостова, а све то уз примену модерних материјала и опреме.

Од наредне школске године планирамо да у програм уведемо и израду круница од безметалне керамике Hi-Ceram системом.

Упис полазника се врши сваке године средином септмбра месеца. Право уписа имају сви кандидати који су завршили четворогодишњу зуботехничку школу.

Jедногодишње стручно усавршавање
Специјализација

  • Образује два профила зубних техничара:- за фиксну протетику- за мобилну протетику- скелетирана протеза
  • Савремене методе наставе
  • Високо образован наставнички кадар
  • Праћење савремених трендова у зубној техници
  • Теоријска настава се одвија уз примену power point презентација.
  • Скоро две деценије искуства.
  • Организовани облик стручног усавршавања.
  • Стицање високог нивоа знања из одговарајућих области.
  • Савладавање вештина у изради савремених зубних надокнада.