– С Т А Т У Т
ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
____________________________________________________

– П Р А В И Л Н И К  О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ

___________________________________________________

– ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2018-2019.

преузмите документ
____________________________________________________

– ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СЕПТЕМБАР  2017-2018.

преузмите документ

______________________________________________________

– ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ, РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ОДНОСНО ДРУГИХ

ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА

преузмите документ

________________________________________________________

– ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

преузмите документ

________________________________________________________

– ПРАВИЛНИК O МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

преузмите документ

________________________________________________________

– ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

преузмите документ

________________________________________________________

– ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНОГ ВАСПИТНОГ РАДА

 преузмите документ

________________________________________________________

– УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У АДМИНИСТРАТИВНИМ, ХИГИЈЕНСКИМ ТРОШКОВИМА ШКОЛЕ
преузмите документ

__________________________________________________________

ДОПУНЕ

-Измене и допуне Правила понашања

-Измене и допуне о Правима, обавезама и одговорности ученика

-Измене и допуне Статута

________________________________________________________

– Завршни рачун за 2017 годину

 преузмите документ

________________________________________________________

-ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ