СТАТУТ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
_______________________________________________________
ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
_______________________________________________________
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И РАДУ ШКОЛЕ, 2018-2019.
преузмите документ
__________________________________________________
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И РАДУ ШКОЛЕ, СЕПТЕМБАР 2019. – ФЕБРУАР 2020.
преузмите документ
_______________________________________________________
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ, РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА
преузмите документ
________________________________________________________
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА
преузмите документ
________________________________________________________
ПРАВИЛНИК O МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
преузмите документ
________________________________________________________
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
________________________________________________________
ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНОГ ВАСПИТНОГ РАДА
 преузмите документ
________________________________________________________
УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У АДМИНИСТРАТИВНИМ, ХИГИЈЕНСКИМ ТРОШКОВИМА ШКОЛЕ
преузмите документ
________________________________________________________
ДОПУНЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА УЧЕНИКА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
________________________________________________________
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ