СТАТУТ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
_______________________________________________________
ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
_______________________________________________________
ПРАВИЛНИК O ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ од 31. јула 2020. године
преузмите документ

_____________________________________

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И РАДУ ШКОЛЕ, 2018-2019.
преузмите документ
__________________________________________________
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И РАДУ ШКОЛЕ, СЕПТЕМБАР 2019. – ФЕБРУАР 2020.
преузмите документ
_______________________________________________________
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ, РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА
преузмите документ
________________________________________________________
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА
преузмите документ
________________________________________________________
ПРАВИЛНИК O МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
преузмите документ
________________________________________________________
ПРАВИЛНИК O ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
преузмите документ

_________________________________________

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
преузмите документ
________________________________________________________
ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНОГ ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА 2020/2021.
 преузмите документ
________________________________________________________
УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У АДМИНИСТРАТИВНИМ, ХИГИЈЕНСКИМ ТРОШКОВИМА ШКОЛЕ
преузмите документ
________________________________________________________
ДОПУНЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА УЧЕНИКА
IИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОД 02.06.2020.
________________________________________________________
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ