У оквиру пројекта инклузивног карактера,,Научи да би разумео“, ученице: Тамара Алексић, Јана
Матејић и Лана Мијаиловић 2-2 одељења; Олга Јаковљевић 2-3 одељења и Милица Голубић 2-5
одељења, у периоду од септембра до децембра, прошле су обуку за вршњачку едукацију.
Пројекат је реализован под покровитељством општине Звездара, а носиоц пројекта је Спортски
савез особа са инвалидитетом Београд. Поред ученица Зуботехничке школе у пројекту су
учествовали и ученици Медицинске школе Звездара и Фармацеутско физиотерапеутске школе.
Ученице су учествовале на тренизнима који су у организацији Савеза, 2 пута недељно и успешно
савладале обуку за вођење радионица. Радионице су осмишљене тако да кроз игру и практичне
вежбе, особе које учествују стављамо у ситуације са којима се свакодневно суочавају особе са
инвалидитеотм, где учесници имају прилику да се опробају у обављају неке радње са
ограничењем (завезаних очију,без руку, са рукавицама..). Икс окс за слепе, меморијске карте за
слепе, основе знаковног језика, начин писања на компјутеру без руку …
Након завршене обуке, ученице су одржале два угледна часа у циљу вршњачке едукације на тему
сензибилисања ученика према особама са различитим врстама инвалидитета.
У организацији наставница Горице Станојевић и Тање Ашанин, и координатора Зорице Шћекић, одржана су два угледна часа.
08.12. је одржан угледни час у 2-5 разреду, а 14.12. одржан је час у 1-4 разреду.
Тамара, Јана, Лана, Олга и Милица су кроз различите активности које су задавале својим
вршњацима помогле развијању свести и емпатије о особама са инвалидитетом код вршњака и
лакшем прихватању различитости.
Похваљујемо наше вредне ученице, које настављају вршњачку едукацију и у другом полугодишту.