ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ

СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

субота, 05.6.2021.

 

ПРВА СМЕНА  (8.30 – 11.30)                             4/1, 4/4       (4/1 – 32 ученика; 4/4 – 30 ученика)

ДРУГА СМЕНА (12.00 – 15.00)                         4/3, 4/5        (4/3 – 33 ученика; 4/5 – 29 ученика)

ТРЕЋА СМЕНА (15.30 – 18.30)                         4/2, 4/6        (4/2 – 32 ученика; 4/6 – 29 ученика)

 

Индекси одељења су распоређени према броју ученика у одељењу како би их у свакој смени било до 62.

У паузама од по пола сата, учионице ће се дезинфиковати.

Испит ће се одвијати, уз поштовање препоруке МПНТР, у четири учионице на 1. спрату (учионице од бр. 4 до бр. 7).

Списак ученика по учионицама биће залепљен на вратима учионица, као и на улазним вратима школе.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

Уторак, 1.6.2021. до четвртка 3.6.2021.

Посебан распоред, припремна настава, 5% фонда часова по предмету за матурски испит

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ЗУБНИ ТЕХНИЧАРИ

ИЗБОРНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ХЕМИЈА

1.Анета Миливојевић
2.Нина Василијевић
3.одељенски старешина

09.06.2021. 13.00 бр.6 IV-1 ( 5уч.)
09.06.2021. 12.30 бр.6 IV-2 ( 3уч.)
11.06.2021. 12.30 бр.11 IV-3 ( 3уч.)
11.06.2021. 13.00 бр.11 IV-4 ( 5уч.)

БИОЛОГИЈА

1.Јелена Петковска
2.Мирјана Мажибрада
3.одељенски старешина

07.06.2021. 11.35 бр.12 IV-2 ( 2уч.)
07.06.2021. 12.10 бр.12 IV-4 ( 7уч.)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.Милица Бошковић
2.Славица Цветковић
3.одељенски старешина

09.06.2021. 13.00 бр.12 IV-1 ( 3уч.)
11.06.2021. 14.30 бр.8 IV-2 ( 7уч.)
11.06.2021. 14.00 бр.8 IV-3 ( 5уч.)
09.06.2021. 13.30 бр.12 IV-4 ( 6уч.)

ФИЛОЗОФИЈА

1.Соња Живаљевић
2.Слађана Бојанић
3.одељенски старешина

09.06.2021. 12.10 бр.1 IV-1 ( 1уч.)
09.06.2021. 12.10 бр.1 IV-3 ( 2уч.)

ФИЗИКА

1.Александра Мијовић
2.Немања Здравковић
3.одељенски старешина

08.06.2021. 14.30 бр. 10 IV-3 ( 2уч.)
08.06.2021. 14.30 бр. 10 IV-4 ( 1уч.)

МАТЕМАТИКА

1.Валентина Митровић
2.Дуња Вођевић
3.одељенски старешина

09.06.2021. 08.30 бр.3 IV-4 ( 3уч.)

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

4/1 – преузми (download)

4/2 – преузми (download)

4/3 – преузми (download)

4/4 – преузми (download)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

Практични испит

4/5 – преузми (download)

4/6 – преузми (download)

Тест стручно-теоријских знања

4/5 и 4/6 (download)