Родитељи, односно други законски заступници кандидата који су распоређени у школу односно образовни профил пријаву за упис подносе:

 • на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизовани корисник, електронским путем; изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.
 • непосредно у школи, писменим путем 12. и 13. јула од 8,00 до 15,00 часова.

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 

 • пријава за упис
 • оригинално уверење о положеном завршном испиту
 • оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
 • извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци)
 • лекарско уверење о испуњавању здравствених услова (Стоматолошка сестра – техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3-м и Зубни техничар: а1-а4-д1-д3-ф-м)

 

Напомена:

 

Моле се родитељи ученика првог разреда да обезбеде потврде о редовном вакцинисању своје деце.

Потврда о редовном вакцинисању се прибавља од лекара који лечи дете. Потврда садржи податке о датумима и називу вакцина које је дете примило.

Потврде о вакцинацији се предају одељењском старешини од 2.9. 2021. године до првог родитељског састанка.

Ове потврде ће бити део здравственог картона ученика у школском диспанзеру, чије седиште је у Дому здравља Звездара.

 

Важно обавештење за ученике који  желе да конкуришу за упис у домове ученика

 

Пре него предате оригинална документа за упис у први разред Зуботехничке школе, проверите да ли сте обезбедили оверене фотокопије докумената за дом.

 

Уколико нисте начинили препис оригиналних докумената, учините то код јавних бележника/нотара.

 

 

 

Шта су критеријуми за смештај у дом ученика?

 

Конкурс за пријем ученика у установе за смештај и исхрану ученика (домове ученика) за школску 2021/22. годину расписује Министарство просвете у јуну 2021.

Критеријуми за смештај ученика у домове су детаљно прецизирани Конкурсом за пријем ученика у домове.

 

Ранијих  година услови су били следећи:

 • успех ученика у претходној школској години
 • висина прихода по члану породице
 • успех – за ученике првог разреда успех од петог до осмог разреда основне школе и резултати ученика на такмичењима у дому ученика и ван дома
 • резултати понашања и владања у претходном школовању
 • лекарско уверење о општем здравственом стању

 

 

 

 

СПИСАК УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА:

 

 1. Дом ученика средњих школа – Београд,                                                                                                                                     Хајдук Станкова бр.2                                                                                                                                             www.dombeograd.rs

 

а) РЈ за смештај „Петар Драпшин“, Београд

      Краља Петра 83, тел.011-2627-333

б) РЈ за смештај „Змај“ – Земун,

      Творничка бр.2а, тел.011-2193-608

ц) РЈ за смештај „Стеван Чоловић“ – Београд,

      Хумска, бр.8,тел. 011-2647-660

д) РЈ за смештај „Алекса Дејовић“ – Београд

      Хајдук Станкова бр.2, тел. 011-2404-234

е) РЈ за смештај „Карађорђе“ – Београд

      Радоја Домановића бр.27, тел.011-2411-961, 2411-865

 

 1. Дом ученика средње железничке школе – Београд                                                                                                                        Здравка Челара бр.14                                                                                                                                                                                  011-2072-600,2072-602, 2750-868                                                                                                                                           

 

 1. Дом ученика средње ПТТ школе – Београд                                                                                                                                Здравка Челара бр.16                                                                                                                                                                                  тел.011-2070-090                                                                                                                                                                      

 

 1. Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ Београд                                                                                    Крунска бр.8                                                                                                                                                                                            тел.011-3231-272,3304-802                                                                                                                      www.jelicamilovanovic.edu.rs

 

 

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТАНКА ВРАЗА 63

 

Упис у први разред 2021/22. године

 

Конкурсом за упис ученика у први разред, Школа уписује:

 

-четири одељења образовног профила зубни техничар                             120 ученика

-два одељења стоматолошких сестара технира                                                 59 ученика

 

Школа уписује ученике у први разред на основу списка Министарства просвете Републике Србије.

 

Списак ученика распоређених за упис у образовне профиле Зуботехничке школе је истакнут на улазним вратима и огласној табли у холу школе.

 

 

 

Обавезни изборни предмети:

верска настава и грађанско васпитање

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања  наставни план обухвата изборне предмете, по нивоима и врстама образовања, од којих ученик обавезно бира један или више предмета, према својим склоностима.

Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.

Омогућено је да ученик који се определио за један од два изборна предмета- верску наставу или грађанско васпитање може да мења изборни предмет и да се поново опредељује за изучавање једног од предмета сваке школске године.

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Први разред, 1 час недељно, 35 годишње

Програмске теме предмета:

Увод

Ја, ми и други

Комуникација у групи

Односи у групи и заједници

Насиље и мир

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Први разред,1 час недељно, 35 годишње

Православни катихизис ( веронаука )

Програмске теме предмета

Увод

Хришћанство је црква

Појам о Богу

О могућностима богопознања

Богопознање кроз литургијско- подвижничко искуство

Хришћани верују у Бога који је Света Тројица: отац, син и Свети дух

Онтолошке последице вере у Бога као Свету Тројицу

Литургијско-подвожничко искуство као истинита вера људи у Бога и као живо присуство Божије у свету кроз Цркву

Разликовање теологије и икономије

Света литургија као икона, то јест појава будућег царства Божијег

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

 

*УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

 1. ЈУЛА, ОД 8,00 ДО 15,00
 2. ЈУЛА, ОД 8,00 ДО 15,00

 

*ПРИЛИКОМ УПИСА, ПРИЛАЖУ СЕ ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА

 

*ПРИ  ИСПУЊАВАЊУ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД,  МОЛИМО ВАС ДА УНЕСЕТЕ СВЕ ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ

 

УКОЛИКО ПОСТОЈЕ ПОДАЦИ, КОЈЕ СМАТРАТЕ РЕЛЕВАНТНИМ ЗА БУДУЋИ РАД И РАЗВОЈ ВАШЕГ ДЕТЕТА У НАШОЈ ШКОЛИ,  МОЛИМО ВАС ДА ИХ УНЕСЕТЕ У РУБРИКУ: НАПОМЕНА

 

ПОТВРДА О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ

 

ПРИЛИКОМ УПИСА, МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПОТВРДУ ДА ЈЕ ВАШЕ ДЕТЕ РЕДОВАН УЧЕНИК ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ. ПОТВРДА СЕ ИЗДАЈЕ УКОЛИКО ИМАТЕ ПОТРЕБЕ ЗА :

 

 • ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

 

 • ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ У ГСП ИЛИ МЕЂУГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ

 

 • ЗА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА НА СМЕШТАЈ УЧЕНИКА У ДОМОВЕ УЧЕНИКА

 

 • ЗА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА НА КОНКУРИСАЊЕ ЗА КРЕДИТЕ, СТИПЕНДИЈЕ

 

 • ЗА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗЕ

 

 • ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ

 

mojasrednjaskola.gov.rs,

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

 

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА, ПОЧИЊЕ У СРЕДУ, 1.9.2021. ГОДИНЕ

 

ПРВОГ ДАНА, УЧЕНИЦИ ПРВОГ РАЗРЕДА, ДОЛАЗЕ ИСПРЕД ШКОЛЕ У 13,00, КАДА ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНА ПРОЗИВКА УЧЕНИКА, ОД СТРАНЕ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА.

 

УЧЕНИЦИ ЋЕ СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА ИМАТИ ПРВИ ЧАС,  КАДА ЋЕ СЕ УПОЗНАТИ, ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСПОРЕДУ ЧАСОВА, ПОТРЕБНИМ УЏБЕНИЦИМА И ПРИБОРУ.

 

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА ОБАВЉА ТЕОРИЈСКУ РЕДОВНУ НАСТАВУ У ДВЕ СМЕНЕ:

ПРВА СМЕНА- ОД 8,00 ДО 14,00

ДРУГА СМЕНА- ОД14,00 ДО 20,00

СМЕНЕ СЕ МЕЊАЈУ НА MEСЕЧНОМ НИВОУ.

ПРВИ РАЗРЕД КРЕЋЕ У ШКОЛУ У ПОПОДНЕВНОЈ СМЕНИ (СЕПТЕМБАР).