У четвртак, 31.3.2022. реализован је угледни час на тему : „Надрилекарство у стоматологији – примери из Србије“

Циљ часа био је унапређивање знања ученика о присуству и утицају различитих негативних фактора и појава, њиховој примени у свакодневној пракси и негативно деловање на здравље људи , као и развој критичког мишљења и сензибилизација ученика на препознавање лоших намера, одвајање доброг и лошег у рекламама и значај развоја правилног размишљања у циљу очувања здравља, као будућих здравствених радника.