У школи се јављају сукоби односно конфликти. Техника која нам помаже да боље схватимо суштину конфликата, али и да лакше излазимо са њима на крај, зове се медијација.
Када говоримо о медијацији, мислимо на технику у којој се нека трећа особа појављује и постаје посредник између сукобљених страна. Особа која се налази у улози медијатора покушава да конфликту приђе на конструктиван начин и да дође до решења које би задовољило све стране у сукобу.

Сама медијација омогућава нам да променимо начин досадашњег живота у школи, односно да променимо начин решавања конфликта који се до сада употребљавао. Она нам омогућава и да слободно развијемо своју личност тако што ћемо научити да саслушамо друге, али и да сами будемо саслушани.

Уместо да развијамо бес који се налази у нама и мржњу која може да се јави, можемо да развијамо емпатију за другу страну, као и могућност разумевања и договора. То доприноси да боље чујемо сами себе, односно да разумемо сопствене потребе и осећања.

Вршњачка медијација представља медијацију у којој сами ученици узимају улогу медијатора. Наиме, ученици коју прођу едукативне семинаре и који се обуче за примену медијационих вештина могу успешно да посредују у сукобима који се јављају у њиховој како школској тако и широј средини – између њихових вршњака, али и на релацији ученик-наставник или ученик-родитељ.
Са аспекта васпитања и образовања ученика ученици се уче да сносе одговорност за сопствене поступке. При свему томе решење конфликта не бива понуђено одозго, са неке више инстанце, нити се конфликт потискује, већ се ствара позитивна атмосфера за приступ конфликту.
Секцију води Маја Врачар.

Сила је оружје слабих; ненасиље је оружје јаких.“ – Ганди