Еколошка секција

Јелена Петковски

Ако желите да јачате и развијете свест о заштити животне средине, одрживог развоја, о очувању природних ресурса.
Да развијете правилне ставове на основу којих ће произићи позитивни облици понашања и одговорног доношења одлика.
Ако желите да сазнате више о природним богатствима наше земље, угроженим врстама, рециклажи, одлагању медицинског отпада….
Секцију води наставница биологије Јелена Петковски.
‘Ум је као падобран – функционише једино ако је отворен“
“Машта је важнија од знања“
Алберт Ајнштајн

Медијаторска секција

У школи се јављају сукоби односно конфликти. Техника која нам помаже да боље схватимо суштину конфликата, али и да лакше излазимо са њима на крај, зове се медијација.
Када говоримо о медијацији, мислимо на технику у којој се нека трећа особа појављује и постаје посредник између сукобљених страна. Особа која се налази у улози медијатора покушава да конфликту приђе на конструктиван начин и да дође до решења које би задовољило све стране у сукобу.
Сама медијација омогућава нам да променимо начин досадашњег живота у школи, односно да променимо начин решавања конфликта који се до сада употребљавао. Она нам омогућава и да слободно развијемо своју личност тако што ћемо научити да саслушамо друге, али и да сами будемо саслушани.

ОПШИРНИЈЕ

Маја Врачар

Рецитаторска секција

Радмила Милановић

ГДЕ ЈЕ БОЛА, ГДЕ ЈЕ ЈАДА,
ПЕСМА БЛАЖИ;
ГДЕ СЕ КЛОНЕ, ГДЕ СЕ ПАДА,
ПЕСМА СНАЖИ;
ГДЕ СУ ЉУДИ ДОБРЕ ЋУДИ,
ПЕСМА С ОРИ,
ШТО НЕ МОЖЕШ ДРУКЧЕ РЕЋИ,
ПЕСМА ЗБОРИ!
ДРУЖИМО СЕ У РЕЦИТАТОРСКОЈ СЕКЦИЈИ И УПОЗНАЈМО
ЛЕПОТУ ГОВОРА!!!

Драмска секција

ДА ЛИ ТРЕБА РЕКЛАМА ДА ТВОЈ ЖИВОТ ПОСТАНЕ ДРАМА?
ПОЗОРИШТЕ НИЈЕ ФАМА, ДОЂИ И ИГРАЈ СЕ СА НАМА!
ВОЛИШ ЛИ ГЛУМУ СТРАСНО? КАЖИ ТО НАМА ЈАСНО И ГЛАСНО!
ДРАМСКА СЕКЦИЈА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ НОВЕ ЧЛАНОВЕ СЕКЦИЈЕ ЗОВЕ!

Весна Кнежевић Живић