Зуботехничка школа је у фебруару 2023. године потписала споразум о сарадњи са Филозофским факултетом о учешћу на пројекту Култура вршњачког дијалога. Наставак пројектних активности у школској 2023/2024 години је реализован у три термина од 30.10 до 1.11.2023. Одржане су радионице за директоре школа, ученике, стручне сараднике и наставнике на тему Сарадњом до решења: ПЕЕР модел оснаживања младих за конструктивни дијалог и тимски рад. Радионице су водиле професорке Зорана Јолић Марјановић и Ана Алтарас Димитријевић. Упознали смо се са садржајем и резултатима евалуације програма за подстицање вештина сарадње и тимског решавања проблема код младих. Овај тренинг има четири основна сегмента са којима смо се упознали кроз интерактиван рад у групама. Први сегмент је фомулисање и утврђивање правила конструктивног дијалога и размене идеја, други подразумева рад на препознавању и уважавању особина личности, односно индивидуалних разлика у тимском раду. Трећи сегмент тиче се вештина из области емоционалне интелигенције и подстиче правилно уочавање, разумевање и регулисање емоција током сарадње. Четврти сегмент бави се умешношћу чланова тима да користе спољне ресурсе, дигиталне изворе података, који су од помоћи у решавању проблема са којима се тим суочава.

Радионице су похађале директор школе Ана Гајић, стручни сарадник психолог Маријана Пеулић, наставнице Александра Мијовић, Тања Ашанин, Слађана Неагић и Радмила Милановић. Учествовали су и ученици трећег разреда; Александар Шајић  3/6, Бојана Пантелић 3/6, Марија Радановић 3/4, Ирена Мијатовић 3/4 и Нина Пејић 3/2 одељење.