Предавање за ученике на тему „Психоактивне супстанце и млади" одржано је у  II-3
одељењу, дана 24. јануара 2023. године. Ово предавање је део примене знања и вештина
након завршеног програма обуке Центра за промоцију здравља Градског завода за јавно
здравље у Београду  „Психоактивне супстанце и млади- борба емоција и знања“.
Наставнице Ашанин Тања, Ћалић Наташа и Ђукановић Мирна су успешно савладале
програм обуке и спремиле предавање са дискусијом за ученике које је имало за циљ
подизање свести код ученика за превентивно деловање у друштву и сузбијање коришћења
психоактивних супстанци. Током предавања су покренута значајна питања о последицама
психоактивних супстанци и њиховом деловању на организам, као и притисцима вршњака
током периода одрастања односно борби између емоција и знања. Ученици су на крају
предавања попунили анонимни упитник који је имао за циљ испитивање мишљења
ученика на тему познавања деловања психоактивних супстанци на организам и планирање
даљих превентивних активности од стране наставника у школи.
Предавању је присуствовала педагог школе Маја Врачар.