Овим путем вас обавештавамо да је дошло до промене текућег рачуна Зуботехничке школе, од дана 3.1.2024. године

Нов рачун преко кога ћете вршити уплату је:
840-31302845-09
Са позивом на број модел (97) 9101794040274231700
Шифра плаћања 253