ПОНЕДЕЉАК           06.03.2023.             16-17h

ЧЕТВРТАК                 09.03.2023.             16-17h

 

Испитни рок почиње 20.03.2023. Испите можете пријавити у назначеним терминима на телефон 011 644-59-84, као и путем имејл адресе prekvalifikacija.zts@gmail.com најкасније до 08.03.2023. Свака благовремено приспела пријава испита ће бити потврђена.

Неблаговремено приспеле пријаве испита неће бити регистроване.

Испите могу пријавити само кандидати који су регулисали трошкове наставе.

                                                                                                                                                 МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2022/23.

 

ПОНЕДЕЉАК 20.03.2022.

ПРВА ПОМОЋ, ЗДРАВСТВЕНА                            10.30                       1. С. НЕАГИЋ

НЕГА                                                                                                              2. Н. ЈАКОВЉЕВИЋ

 • у школи –                                                                                            3. М. ГОЈНИЋ

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                                        11.00                           1. Т. ЖУТИЋ

2. К. ПОПОВИЋ

3.В. ВЕСИЋ

 

ПСИХОЛОГИЈА,  СОЦИОЛОГИЈА                       12.00                          1. М. ПЕУЛИЋ

И ПРАВА ГРАЂАНА, МЕДИЦИНСКА                                                     2. С. ЖИВАЉЕВИЋ

ЕТИКА                                                                                                                3. М. ВРАЧАР

ИСТОРИЈА,                                                               13.30                           1. В. ПЕТРОВИЋ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                                                                      2. М. ВРАЧАР

3.М. ПЕУЛИЋ

 

БОЛЕСТИ ЗУБА ( II, III разред )                             14.00                           1. Н. МИРКОВИЋ

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ                                                          2. С. БЛАГОЈЕВИЋ

И ИНСТРУМЕНТИ                                                                                       3. И. ИВАНЧЕВИЋ

 • у школи  –

 

УТОРАК 21.03.2022.

БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА,                                          13.00                      1. А. МИЛИВОЈЕВИЋ

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА                                                           2. М. НИКОЛИЋ

3. Ј. ПЕТКОВСКИ

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА,                         15.30                           1. Н. МАТОВИЋ

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ                                                             2. Т. АШАНИН

ВАСПИТАЊЕМ, ПАТОЛОГИЈА,                                                               3. И. ИВАНЧЕВИЋ

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИ-

ОЛОГИЈОМ, ФАРМАКОЛОГИЈА

 

 

 

СРЕДА 22.03.2023.

МОРФОЛОГИЈА ЗУБА                                           08.00                  1. Д. РАЖНАТОВИЋ

ФИКСНА ПРОТЕТИКА (II разред)                                                 2. С. ПЕТКОВИЋ

– лабораторија 5 –                                                                                  3. Л. МИЉКОВИЋ

 

ТОТАЛНА ПРОТЕЗА                                               08.00                           1. Н. БОЖИЋ

 • лабораторија 3 –                                                                                    2. Л. ДОМОКОШ
 •                                                                                                                     3. С. ПЕТКОВИЋ

 

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ,                       10.00                           1. Н. БОЖИЋ

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ                                                          2. Н. ЈАКОВЉЕВИЋ

 • у школи  –                                                                                                3.  В. ДРЕЦУН

 

ЧЕТВРТАК 23.03.2023.

ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ                     12.30                           1. Д. РАЖНАТОВИЋ

МАТЕРИЈАЛА ( II, III разред )                                                                    2. М. ТРБОЈЕВИЋ

3. Н. РИСТЕСКИ

 

ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА,                   15.00                        1. Љ. ВУЛЕТА

ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА                                                                        2. Б. РАКОВИЋ

 • у школи –                                                                                                3. С. БЛАГОЈЕВИЋ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ                       12.30                           1. В. КНЕЖЕВИЋ

2.Р. МИЛАНОВИЋ

3.Н. ПЕТРОВИЋ

 

ФИЗИКА                                                                    17.00                           1. Н. ЗДРАВКОВИЋ

2.А. МИЈОВИЋ

3.А. МИЛИВОЈЕВИЋ

ПЕТАК 24.03.2023.

ФИКСНА ПРОТЕТИКА       ( III разред )               08.00                           1. А. МЕНОСКИ

 • наставна база –                                                                                          2.    С. ПЕТКОВИЋ
 •                                                                                                                         3.Б. ВУКОСАВЉЕВИЋ

ПАРОДОНТОЛОГИЈА СА ОРАЛНОМ                 12.00                           1. Ј. ВУЊАК

МЕДИЦИНОМ                                                                                              2. В. ГОЈНИЋ

 • у школи  –                                                                                               3.  М. ГОЈНИЋ

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК,                                                 12.30                           1. С. ЕРАКОВИЋ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                                                                       2. С. ЦВЕТКОВИЋ

3.Н. АЛИМПИЈЕВИЋ

 

 

ПОНЕДЕЉАК 27.03.2023.

ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ                                   09.30                           1. А. ГАЈИЋ

 • лабораторија бр. 1-                                                                               2. М. ВИЦКОВИЋ
 •                                                                                                                     3.М. ВЛАДИЧИЋ

 

ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА                                         11.30                           1. А. ГАЈИЋ

 • у школи –                                                                                              2. Ј. ЈОКАНОВИЋ
 •                                                                                                                  3. Н. ЈАКОВЉЕВИЋ

 

УТОРАК 28.03.2023.

ФИКСНА ПРОТЕТИКА                                            08.00                        1. А. СТОЈЧЕТОВИЋ

( IV разред )                                                                                                   2. С. ПЕТКОВИЋ

 • наставна база –                                                                                    3.С. ХОЛИК

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО                                               10.30                           1. А. КОТЕВСКИ

2.М. ВРАЧАР

3. С.НЕАГИЋ

 

 

МАТЕМАТИКА                                                        11.30                           В. МИТРОВИЋ

А. ЦИМБАЉЕВИЋ

Г. СТАНОЈЕВИЋ

СРЕДА 29.03.2023.

ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА                                       12.00                           1. А. МЕНОСКИ

 • лабораторија бр. 4 –                                                                              2.Л. ДОМОКОШ
 •                                                                                                                     3.М. ТРБОЈЕВИЋ

 

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА                                            10.30                           1. В. ГОЈНИЋ

 • у школи –                                                                                               2.А. ГАЈИЋ
 •                                                                                                                   3.И. ИВАНЧЕВИЋ

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 

 

                                                                                                                                                                                                                          АНА ГАЈИЋ