ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРИЈАВА ИСПИТА

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2020/21.

ПЕТАК                              20.8.2021.             11-13h

Испите можете пријавити у назначеном термину на телефон 011 644-59-84, као и путем имејл адресе prekvalifikacija.zts@gmail.com најкасније до 19.8.2021. Свака благовремено приспела пријава испита ће бити потврђена. Неблаговремено приспеле пријаве испита неће бити регистроване.

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2020/21.

ДАН /ДАТУМ
ПРЕДМЕТ
ВРЕМЕ
КОМИСИЈА
ПОНЕДЕЉАК
23.08.2021.
ПРВА ПОМОЋ, ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
наставна база
10.00
1.С.Неагић
2. М.Гојнић
3. Н.Јаковљевић
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
10.00
1. Т.Жутић
2. В.Весић
3. К.Поповић
 
ФИЗИКА
учионица 6
10.00
1. Н.Здравковић
2. А.Мијовић
3. Ј.Петковски
 
ПРЕДУЗЕТНИШТО
учионица 7
10.00
1. М.Поповић
2. С.Неагић
3. М.Врачар
 
БИОЛОГИЈА , ХЕМИЈА, МЕДИЦИНСКА
учионица 6
11.00
1. А.Миливојевић
2. Ј.Петковски
3. Ј.Јокановић
 
ПСИХОЛОГИЈА, МЕДИЦИНСКА ЕТИКА,
СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОСОФИЈА,
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
 
11.00
1. М.Пеулић
2.С.Бојанић
3. С.Живаљевић
ДАН /ДАТУМ
ПРЕДМЕТ
ВРЕМЕ
КОМИСИЈА
УТОРАК
24.08.2021.
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА,
ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМВАСПИТАЊЕМ, ПАТОЛОГИЈА
10.00
1. Н.Матовић
2. Д.Гачић
3. Ј.Јокановић
 
МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, ФАРМАКОЛОГИЈА
учионица 5
10.00
1. Н.Матовић
2. Д.Гачић
3. Ј.Јокановић
ЧЕТВРТАК 26.8.2021.
 
МОРФОЛОГИЈА ЗУБА
наставна база
09.00
1. Е.Меноски
2. С.Петковић
3. З.Николић
 
ФИКСНА ПРОТЕТИКА (II разред)
наставна база –
09.00
1. Д.Ражнатовић
2. С.Петковић
3. З.Николић
 
ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ
наставна база
09.00
1. А.Гајић
2. М.Вицковић
3. Л.Миљковић
 
БОЛЕСТИ ЗУБА
(II,III разред)
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ    И ИНСТРУМЕНТИ
наставна база
10.00
1. Н.Мирковић
2.С.Благојевић
3. Н.Јаковљевић
 
ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА
наставна база
 
11.00
1. А.Гајић
2. Ј.Вуњак
3. И.Иванчевић
ПЕТАК
26.8.2021.
 
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК,
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
учионица 6
10.00
1. С.Ераковић
2. М.Бошковић
3. С.Цветковић
 
ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ
МАТЕРИЈАЛА
(II,III разред)
10.00
1. А.Меноски
2. М.Трбојевић
3. Н.Ристески
 
ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА,
ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА
11.00
1. Љ.Вулета
2. Б.Раковић
3. М.Николић
ПOНЕДЕЉАК
30.8.2021.
ТОТАЛНА ПРОТЕЗА
наставна база
09.00
1. Н.Божић
2. Л.Домокош
3. Л.Миљковић
 
ФИКСНА ПРОТЕТИКА (IV разред)
наставна база
09.00
1. Д.Ражнатовић
2. З.Николић
3. Л.Миљковић
 
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ
наставна база
12.00
1. Н.Божић
2. Б.Раковић
3. И.Иванчевић
 
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
13.00
1.В. Гојнић
2.А. Гајић
3.Ј. Вуњак
УТОРАК
31.8.2021.
ФИКСНА ПРОТЕТИКА (III разред)
наставна база
09.00
1. Е.Меноски
2. С.Петковић
3. М.Мрдаковић
 
ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА
наставна база
09.00
1. А.Меноски
2. Ж.Тонић
3. М.Трбојевић
 
ПАРОДОНТОЛОГИЈА СА
ОРАЛНОМ МЕДИЦИНОМ
наставна база
10.00
1. Ј.Вуњак
2. А.Гајић
3. М.Гојнић
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
учионица 6
11.00
1. В.Кнежевић Живић
2. Р.Милановић
3. Н.Петровић
 

 

УСЛОВИ  УПИСА  НА  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ                                            ШК. 2021/22. ГОДИНЕ

 

ШКОЛА ВРШИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ ЗА ДВА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА:

 1. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
 2. СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

ПРАВО УПИСА ИМАЈУ КАНДИДАТИ СА ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНОМ СРЕДЊОМ ШКОЛОМ. КАНДИДАТИ ПОЛАЖУ РАЗЛИКУ ИСПИТА ПО РЕШЕЊУ КОЈЕ ЋЕ ДОБИТИ ПРИ УПИСУ. ШКОЛАРИНА И ТРОШКОВИ НАСТАВЕ СЕ УПЛАЋУЈУ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ. ИСПИТИ СЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАЈУ КАО И МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА ВЕЖБЕ. ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАСТАВУ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ КОЈИ КАНДИДАТ СКЛАПА СА ШКОЛОМ ПРИ УПИСУ.

УПИС ПОЧИЊЕ 14.9.2021. И ТРАЈЕ ДО 14.10.2021. ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, НЕОПХОДНО ЈЕ ПУТЕМ МЕЈЛА (prekvalifikacija.zts@gmail.com) ЗАКАЗАТИ ТЕРМИН УПИСА. НАКОН УПИСА ПОЧИЊЕ НАСТАВА.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

 1. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ДИПЛОМЕ ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНЕ ШКОЛЕ
 2. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА СВА ЧЕТИРИ СВЕДОЧАНСТВА ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНЕ ШКОЛЕ
 3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 4. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
 5. ПРИЈАВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ НА ЖИРО РАЧУН ШК

 

ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ИМЕЈЛ АДРЕСА
1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ РАДМИЛА МИЛАНОВИЋ radmilam2013@gmail.com
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МИЛИЦА БОШКОВИЋ milicaboskoviczts@gmail.com
3. ИСТОРИЈА ВЕСНА ПЕТРОВИЋ vesnapetrovicslovic@gmail.com
4. СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ СЛАЂАНА БОЈАНИЋ sladjanabojanic@gmail.com
5. ФИЛОЗОФИЈА, МЕДИЦИНСКА ЕТИКА СОЊА ЖИВАЉЕВИЋ sonja.zivaljevic@gmail.com
6. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ТАЊА ЖУТИЋ tanjapetar@gmail.com
7. ЛИКОВНА КУЛТУРА ЉИЉАНА ТЕОДОРОВИЋ ljiljanatmil@gmail.com
8. МАТЕМАТИКА АЛЕКСАНДРА ГУЊАК aleksandragunjak@yahoo.com
9. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ГОРИЦА СТАНОЈЕВИЋ gorica.stanojevic@yahoo.com
10. ГЕОГРАФИЈА СНЕЖАНА МАШИЋ nenamasic@gmail.com
11. ФИЗИКА НЕМАЊА ЗДРАВКОВИЋ neca1705@gmail.com
12. ХЕМИЈА АНЕТА МИЛИВОЈЕВИЋ anetamilivojevic@gmail.com
13. БИОЛОГИЈА ЈЕЛЕНА ПЕТКОВСКИ jelena.petkovski@gmail.com
14. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА, ПАТОЛОГИЈА, ФАРМАКОЛОГИЈА ДАНКА ГАЧИЋ dankagacic293@gmail.com
15. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК, ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК СОФИЈА ЕРАКОВИЋ eraksofija@gmail.com
16. ПРВА ПОМОЋ, ЗДРАВСТВЕНА НЕГА СЛАЂАНА НЕАГИЋ sladjaneagic@gmail.com
17. МОРФОЛОГИЈА ЗУБА, ФИКСНА ПРОТЕТИКА IIIр. ЕНИСА МЕНОСКИ ztsucenik@gmail.com
18. ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА МАРИЈАНА ПЕУЛИЋ marijanal22@hotmail.com
19. ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ, МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ НАДА МАТОВИЋ 1717nada@gmail.com
20. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЈОВАНА ЈОКАНОВИЋ jovanabeatovic@yahoo.com
21. БОЛЕСТИ ЗУБА, ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ У СТОМАТОЛОГИЈИ НАТАША МИРКОВИЋ

СНЕЖАНА БЛАГОЈЕВИЋ

mnacko23@gmail.com

sofijab09@gmail.com

22. ФИКСНА ПРОТЕТИКА IIр. ФИКСНА ПРОТЕТИКА IVр. ДРАГАНА РАЖНАТОВИЋ daraznatovic@gmail.com
23. ТОТАЛНА ПРОТЕЗА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА, ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ НАТАША БОЖИЋ natasabozic60@gmail.com
24. ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА АСИЈА МЕНОСКИ ztsucenik@gmail.com
25. ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ, ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА АНА ГАЈИЋ dranagajic@gmail.com
26. ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА, ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА ЉИЉАНА ВУЛЕТА ljiljanavuleta27@gmail.com
27. ПАРОДОНТОЛОГИЈА СА ОРАЛНОМ МЕДИЦИНОМ ЈОВАН ВУЊАК vunjakj@yahoo.com
28. ОРАЛНА ХИРУРГИЈА ВОЈИН ГОЈНИЋ vojingojnic@gmail.com>
29. ПРЕДУЗЕТНИШТВО МИЛИЦА ПОПОВИЋ milica.popovic.edu@gmail.com
30. ВЕРСКА НАСТАВА СИНИША ХОРВАТ katiheta1@gmail.com

 

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА-АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 

ЧЕТВРТАК 26.08.2021.

ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ

09.00h

 1. Б. РАКОВИЋ
 2. М. ВИЦКОВИЋ
 3. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

 

ПЕТАК 27.08.2021.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                       

10.00h

 1. С. ЦВЕТКОВИЋ
 2. М. БОШКОВИЋ
 3. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2020/21.

 

УТОРАК 24.08.2021.

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА           10.00h

 

ЧЕТВРТАК 26.08.2021.

ПРАКТИЧНИ РАД                                                                                   12.00h