Извештај са обуке

Оснаживање младих кроз вршњачку/школску медијацију

 

У четвртак и  петак, 2. и 3.фебруара 2023. године у простору школе, одржан је семинар „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију“ из области превенције конфликата – вршњачке медијације. Реализовани семинар је имао за циљ оспособљавање средњошколаца на тему вршњачке медијације као модела ненасилног решавања сукоба, кога су припремиле и водиле Маја Врачар, педагог школе и Марија Милинковић, педагог, волонтер у Зуботехничкој школи.

 

Медијација је поступак решавања конфликата у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавају позицију друге стране и покушавају да нађу решење које је прихватљиво за обе стране уз помоћ треће неутралне стране – медијатора. Примена медијације доприноси развијању комуникацијских, лидерских вештина и подизању нивоа одговорности код деце и младих јер  уче да настале конфликте решавају самостално. Семинару је присуствовало укупно 25 ученика првог и другог разреда.

Током бројних радионица реализованих у оквиру семинара, ученици су били активно укључени у процес учења, а њихова заинтересованост и мотивисаност за рад била је на изузетно високом нивоу. С тим у вези, у плану је израда и додела сертификата за полазнике обуке.

На крају, можемо да закључимо да смо поносни што су поједини ученици показали иницијативу да стечене вештине примене у новом контексту и да у основним школама прикажу значај и предности вршњачке медијације у решавању сукоба.