У среду и четвртак, 08. и 09. децембра 2021. године у простору Зуботехничке школе, реализован је семинар „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију“ из области превенције конфликата – вршњачке медијације. Реализовани семинар имао је за циљ оспособљавање средњошколаца на тему вршњачке медијације као модела ненасилног решавања сукоба. Водитељи обуке су били Маја Врачар, педагог, Иван Давидовић наставник грађанског васпитања и педагог и Маријана Грбић педагог, волонтер у Зуботехничкој школи.

Медијација је поступак решавања конфликата у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавају позицију друге стране и покушавају да нађу решење које је прихватљиво за обе стране уз помоћ треће неутралне стране – медијатора. Примена медијације доприноси развијању комуникацијских вештина, лидерских вештина и подизању нивоа одговорности код деце и младих јер се уче да настале конфликте решавају самостално. Семинару је присуствовало укупно 25 ученика првог и другог разреда. Током бројних радионица реализованих у оквиру семинара, ученици су били активно укључени у процес учења, а њихова зантересованост и мотивисаност за рад била је на изузетно високом нивоу. По завршетку семинара, ученици су попунили евалуативне упитнике у којима су оценили реализацију семинара и истакли како би било корисно да се семинар убудуће одржава и у другим васпитно-образовним установама, превасходно у домовима ученика. Такође су назначили да би волели да се у њиховој школи организују семинари и на друге теме.

Воли Вас ваша Зуботехничка школа!