ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
ПРИЈАВА ИСПИТА
ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2021/22.

УТОРАК 07.12.2021. 16-17h
ЧЕТВРТАК 09.12.2021. 17-17.30h
Децембарски испитни рок пoчиње 13.12.2021.

Испите мпжете пријавити у назначеним терминима на
телефон 011 644-59-84, као и путем имејл адресе
prekvalifikacija.zts@gmail.com најкасније до 08.12.2021.
Свака благпвремено приспела пријава испита ће бити
потврђена.

Неблагпвременп приспеле пријаве испита неће
бити регистроване. Испите могу пријавити само кандидати
који су регулисали трошкпве наставе.

Распоред испита за децембарски испитни рок-ванредни ученици (преузми)