На иницијативу Ученичког парламента Зуботехничке школе, ове
године обележили смо Међународни дан превенције вршњачког насиља:
Дан розе мајица. Позив за ову активност да се носе розе мајице или неки
детаљ розе боје, осмислили су ученици кроз књигу обавештења, коју је
написала Александра Тинтор из 1/5. Паное за ову акцију су направиле Јована
Мирчић 2/4, Милица Голубић 2/2, а розе кишобран је украсила Анастасија
Перишић из одељења 2/4 у холу школе. Ученици и наставници, дана
28.02.2024. године, носили су розе мајице, дуксеве, мараме у розе боји као
вид подршке ове значајне акције Ученичког парламента.
Акцији „Дан розе мајица“ су се придружили чланови медијаторске секције
Зуботехничке школе и спровели анкету о испитивању мишљења ученика о
сукобима и начинима њиховог решавања. Циљ спровођења анкете је да се на
овај начин ученицима приближи идеја ненасилног решавања сукоба путем
медијације односно посредовања путем треће неутралне стране. Чланови
медијаторксе секције који су учествовали у акцији су: Дуња Ружић 1/1, Лана
Мијаиловић 2/2, Ива Поповић 2/2, Катарина Радосављевић 2/2 и Ана
Стојановић 2/4.
Догађај „Дан розе мајица“ је део активности пројекта „Квалитетно
образовање за све“, који реализује Савет Европе и Европска унија у
партнерству са Министарством просвете Репбулике Србије, а наша школа је
од прошле године менторска школа у овом пројекту.

Милица Трбојевић и Маја Врачар