У четвртак, 28.4.2022. у холу школе одржан је јавни час „Учимо знаковни језик“.

Ова активност планирана је у оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све“.

Циљ ове активности је боља интеграција ученика који имају различите облике слушних оштећења , помоћ у њиховој социјализацији и прихватању школског окружења , лакше праћење и савладавање градива , а код свих ученика развој толеранције, поштовања туђих потреба, вршњачке сарадње и стварања једнаких могућности за све .

Током часа ученици и наставници учили су основе знaковног језика (поздраве, предстваљање на словној азбуци, појмове из области медицине, образовања, породичне односе…).

Сви учесници показали су велику заинтересованост, спремност за учење и жељу да наставе даље учење знаковног језика.

На крају, кроз питања поновљени су основни појмови, а ученици који су се истакли у активности, награђени су симболичним наградама.

Захваљујем се стручним сарадницима , педагогу Маји Врачар, психологу Маријани Пеулић , колегиницама Радмили Милановић , Александри Мијовић и Иви Иванчевић за подршку у реализацији часа.

Такође, захваљујем се свим ученицима који су присутвовали часу, а похваљујем ученице 1-5 и 1-6 одељења које се помогле у реализацији часа:

Тамара Грозданић, Мина Денић, Милица Ивановски, Елена Јевтић, Ана Кротић, Нина Лукић, Софија Митровић, Ђина Петровић (одељење 1-5) , Маја Јанковић, Анастасија Ћулафић, Теодора Стојадиновић, Андријана Симић (одељење 1-6 ).

наставник, Слађана Неагић