Ученици другог разреда Зуботехничке школе, одељења 2/5 и 2/6, имали су прилику да учествују у амбијенталној настави у суботу 27.11.2021. године коју су организовали – наставница српског језика и књижевности, Милена Ралевић и наставник грађанског васпитања и педагог, Иван Давидовић. С обзиром на то да амбијентална настава користи могућност интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета, наставници су заједно са ученицима утврдили и повезали садржаје из предмета српски језик и књижевност и грађанско васпитање. Наиме, амбијентална настава је подразумевала обилазак Студентског парка у Београду и споменика Доситеју Обрадовићу, осврт на његове просветитељске идеје и значај за образовање младих (право на образовање на матерњем језику) као и разговор са ученицима о људским правима и одговорности за права. Након обиласка споменика ученици су имали задатак да спроведу анкету чији је циљ испитивање ставова и информисаности грађана о људским правима и значајним српским реформаторима и књижевницима. Ученици ће на часовима представити резултате до којих су дошли и њихову анализу. Рад изван школе подстиче радост откривања, истраживања и стварања, погодан је за тимски рад, утиче на стварање квалитетних односа унутар образовно-васпитне групе и на тај начин утуче на развој интелектуалних способности ученика. Ова активност је саставни део годишњег плана рада школе.