Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Републици Србији

Европска унија (ЕУ) је највећи донатор Републике Србије у управљању миграцијама

ЕУ кроз различите пројекте помаже Републици Србији и обезбеђује хуманитарну помоћ за мигранте, њихову заштиту, а посебно деце

Од средине 2015. године, када је почео повећан прилив миграната на територију Републике Србије, ЕУ је донирала више од 98 милиона евра директне помоћи државним институцијама, јединицама локалне самоуправе, међународним и организацијама цивилног друштва и крајњим корисницима. ЕУ кроз различите пројекте помаже Републици Србији и обезбеђује хуманитарну помоћ за мигранте, њихову заштиту, а посебно деце, адекватне услове смештаја и живота у прихватним и центрима за азил, укључујући храну, здравствену негу и образовање, помоћ локалним заједницама где су смештени мигранти како би се ојачала социјална кохезија, помоћ Републици Србији при управљању границама и борби против трговине људима, као и помоћ за изградњу капацитета институција Републике Србије које су укључене у управљање миграцијама.

У тренутку проглашења ванредног стања на територији Републике Србије услед KОВИД-19 епидемије у центрима за смештај тражилаца азила и у прихватним центрима било је смештено око 5.900 миграната.

Од 15. марта 2020. и проглашењем ванредног стања сви мигранти који су боравили ван центара смештени су у неки од објеката којима управља Kомесаријат за избеглице и миграције.

Смештајни капацитети постали су мали да обезбеде кревет за све којима је био потребан. Зато су отварани и нови капацитети, и то привремени центри у Миратовцу и Моровићу. У месецима ванредног стања у центрима је било смештено више од 9.000 миграната, па је било неопходно проширити капацитете. Зато су постављани шатори и раб холови.

Kао и пре KОВИД-19 епидемије, и током ових вандредних околности, захваљујући средствима Европске уније обезбеђеним у оквиру Подршке ЕУ управљању миграцијама у Србији, мигрантима који бораве на територији Србије обезбеђена је заштита, смештај, исхрана и здравствена нега.

Све време трајања ванредног стања било је појачано информисање миграната о актуленој ситуацији у Србији и свету. Свакога дана дељен им је билтен са најновијим подацима преведен на неколико језика.

Након што је 7. маја укинуто ванредно стање почео је да опада број миграната, па је тренутни број смештених око 5.000.

Иако је забележен мањи број инцидената, мигранти су стрпљиво и одговорно делили судбину грађана Србије. Укључили су се у мере појачане хигијенске заштите, а у пар центара шили су маске за себе и запослене у Kомесаријату за избеглице и миграције. Нудили су помоћ и држави, јер међу њима има и здравствених радника. Неки су изразили жељу да се прикључе службама и помогну дезинфекцију јавних површина у борби против KОВИД-19 епидемије.

Захваљујући великом труду свих актера и институција укључених у управљање миграцијама, међу мигрантском популацијом нису забележени случајеви KОВИД-19 инфекције.

Партнери:

Државне институције

Комесаријат за избеглице и миграције

 http://kirs.gov.rs

 https://www.facebook.com/komesarijat/

 https://twitter.com/kirs_srbija

Министарство за рад, избеглице, борачка и социјална питања

 http://minrzs.gov.rs/

 https://www.youtube.com/channel/UCOsF4FTrf0_HXC_TKb-_T9g

Министарство унутрашњих послова

 http://mup.gov.rs/wps/portal/sr/

 https://www.facebook.com/srbijamup

 https://www.instagram.com/mupsrbije/

 https://www.youtube.com/user/PolicijaSrbije

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 http://www.mpn.gov.rs/

 https://twitter.com/MPNTR?s=03

Министарство за европске интеграције

 http://www.mei.gov.rs/srl/ministarstvo/o-nama/

 https://www.facebook.com/MinistarstvoEvropskeIntegracije/

 https://twitter.com/MINEIsrb

Министарство здравља

 http://www.zdravlje.gov.rs/

Међународне организације

Делегација Европске уније у Србије

  www.europa.rs

 https://twitter.com/FabriziSem

 www.instagram.com/semfabrizi/

Информациони центар Европске уније

 www.euinfo.rs

 www.facebook.com/euinfo.rs

 https://twitter.com/EUICBG

 www.instagram.com/euicbg                  

 www.youtube.com/EUICBG

Међународна организација за миграције (IOM)

 http://serbia.iom.int/sr

 https://www.facebook.com/IOM-Serbia-414915775615906/

 https://twitter.com/IOM_Serbia

Програм Уједињених нација за развој (UNDP)

 www.rs.undp.org

 https://www.facebook.com/UNDPSerbia/

 @UNDPSerbia

 https://www.youtube.com/user/UNDPSerbia

Светска здравствена организација (WHO)

 https://www.facebook.com/whosrb/

Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS)

 https://www.unops.org/serbia

 https://twitter.com/UNOPS_Serbia