Квалитетно образовање за све

Зато што имате право на то!

Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у погледу борбе за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа ка осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама

Овај трогодишњи пројекат, у који је укључена и Зуботехничка школа, траје до 23. маја 2022. године, спроводи се у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, оба Завода као и другим партнерима. Више детаља о самом пројекту можете пронаћи у приложеном документу.

Пројекат се заснива на Оквиру компетенција за демократску културу Савета Европе. Сажетак на српском језику можете преузети овде: https://rm.coe.int/competences-for-democratic-culture-srp/1680782138. Цео концепт, доступан на енглеском језику, можете пронаћи на званичном сајту Савета Европе:https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture.

Овај пројекат је наставак претходног пилот пројекта под називом Подстицање демократске културе у школама који је завршен 30. марта 2019. У том пројекту је учествовало 20 пилот школа које су успешно имплементирале Оквир компетенција у своје наставне и ваннаставне активности, али и укључиле своје локалне заједнице и организације цивилног друштва што и јесте циљ имплементације Оквира. Неке од активности које су те школе спровеле можете погледати у публикацији најбољих пракси коју смо објавили: http://www.mpn.gov.rs/u-okviru-projekta-podsticanje-demokratske-kulture-objavljena-publikacija-o-primerima-dobre-prakse/.

Филмови свих школа: https://bit.ly/2DDIyf3
Ученици говоре: https://bit.ly/2DBW8j1

Воли Вас ваша Зуботехничка школа!