Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да је у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља, поштујући све здравствене и безбедносне мере, Зуботехничка школа усвојила следећи начин рада:

 • свако одељење се дели у две групе;
 • групе се деле по азбучном реду;
 • једне недеље прва група сваког одељења има редовну наставу, по унапред предвиђеном распореду; друга група , по унапред предвиђеном распореду или након часа, а у току радног дана, добија снимљен или припремљен материјал;
 • групе се смењују на недељном нивоу;
 • присуство на часовима је обавезно, уз евиденцију ученика који нису на часу – како они у школи тако и ученици који нису у Google учионици или Zoom платформи;
 • оцењивање ученика је искључиво у школи;
 • часови, по препоруци Министарства просвете, трају 30 минута;
 • свако одељење је у планираној учионици;
 • распоред вежби се не мења и групе су формиране са максимум 10 ученика
 • изборни програми се реализују онлајн; презентација радова и оцењивање ученика из изборних програма је искључиво у школи;
 • ученици на часу не смеју да користе мобилни телефон без дозволе предметног наставника.

Здравствене и мере безбедности:

 • у школу долазе само здрави ученици и запослени (без знакова респираторне инфекције или температуре);
 • улазак у школу је на главом улазу и улазу из дворишта
 • ученици и запослени у школи све време носе маске; уз постојећу адекватну здравствену документацију– ученик и наставник могу носити визир;
 • на сваком спрату и у свакој учионици се налазе дозери са гелом за суво прање руку, а у тоалетима се налази довољна количина течних сапуна и убруса за прање и брисање руку;
 • ученици се у току дана,у време малих одмора, не шетају по школи, налазе се у својим учионицама;
 • у време великог одмора – ученици излазе напоље, осим у ситуацијама лоших временских услова;
 • часови физичког васпитања се раде у гардероби у којој ученици долазе у школу, нема пресвлачења ученика;
 • у школи је одређена једна просторија (за изолацију) у којој се изолује ученик када осети одређене здравствене проблеме, заводи се у деловодник и евидентира му се пријем, фебрилност, и преузимање од стране родитеља/старатеља након обавештавања од стране управе школе. Ученик се упућује у Ковид центар на тестирање. Уколико се утврди да је ученик заражен, сви који су били у контакту са учеником дужни су да се тестирају.
 • у просторијама школе нема конзумирања хране.

Молимо вас да, уколико постоје било које специфичности вашег детета и/или потреба за додатном подршком о томе обавестите и у писаној форми разредног старешину/стручне сараднике.

У случају промена у организацији рада школе, о чему ћете бити благовремено обавештени, молимо вас за разумевање.

 

 

У Београду, 28.08.2020. године    

директор Зуботехничке школе

Томислав Алавања