У Џ Б Е Н И Ц И   З А   П Р В И   Р А З Р Е Д

 

З  У  Б  Н  И    Т  Е  Х  Н  И  Ч  А  Р

  

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 • Читанка за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић, KLETT
 • Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Ј. Деретић, М. Митровић, З. Бојовић, Завод – 21111
 • Граматика за 1. Разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, А.Антић KLETT
 1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- Pearson, eduction limited. Focus 2 уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска. Sue Kay, Vayghan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Mochalowski and Lynda Edwards.

Енглески језик за медицинску школу 1-4 р.-стручни текстови – Радмила Бертолино . Завод

 1. ИСТОРИЈА – Данило Шаренац ,,Историја за први разред трогодишњих средњих стручних школа“, ЗУНС 2015, Београд
 2. МАТЕМАТИКА – са збирком задатака за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, Небојша Икодиновић, KLETT, 2013
 3. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – уџбеник за 1. разред гимназија, Филип Марић, издавачка кућа Клетт, 2014
 4. ГЕОГРАФИЈА – Географија Србије, уџбеник за стручне школе, Милка Бубало – Живковић, Бојан Дјерчан, Даринка Максимовић, Завод
 1. ФИЗИКА- за 1. разред уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за средње медицинске школе, Милан Распоповић, Богдан Пушара, Татјана Бобић, Завод- 21186
 1. ХЕМИЈА
 • Општа хемија 1, Недељковић, издавач „Логос“
 • Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред за општу гимназију и природно-математички смер гимназије, за стручне школе за подручје рада: пољопривреда, прерада и производња хране, здрвство и социјална заштита, Николајевић, Шурјановић, Завод– 21191
 1. БИОЛОГИЈА – Уџбеник биологије за први разред гимназије, др Тања Берић, др Гордана Субаков-Симић и др Пеђа Јанаћковић, издавач Нови Логос, Одобрен од стране Министарства просвете Републике Србије од 2014/2015 школске године, решење 605-02-610/2013-06 од 26.02.2014. године
 2. ЛИКОВНА КУЛТУРА
 3. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА – Стајковац, Анђелковић-Илић, Завод – 21726
 1. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК – уџбеник за 1.разред средње медицинске школе, Вере Марковић и Јаворке Вагић, издање 2013.одобрено од стране Министарства просвете решењем 650-02-543 2013-06 за коришћење od 27.1.2014. у 1.разреду средње медицинске школе као уџбеник за латински језик. Издавач: DATA STATUS”
 2. МОРФОЛОГИЈА ЗУБА – Др Верица Вуњак, Завод– 21833; Морфологија зуба- радна свеска, Вуњак, Краварушић, Завод– 63040
 1. ПРВА ПОМОЋ – З. Вежа, Д. Павловић, Завод– 21729
 1. ВЕРСКА НАСТАВА – Православни катихизис за 1. и 2. разред средњих школа, Мидић, Завод– 21800

 

 

 

 

У Џ Б Е Н И Ц И   З А   П Р В И   Р А З Р Е Д

 

С  Т  О  М  А  Т  О  Л  О  Ш  К  А    С  Е  С  Т  Р  А    –    Т  Е  Х  Н  И  Ч  А  Р

 

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 • Читанка за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић, KLETT
 • Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Ј. Деретић, М. Митровић, З. Бојовић, Завод – 21111
 • Граматика за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, KLETT
 1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- Pearson, eduction limited. Focus 2 уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска. Sue Kay, Vayghan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Mochalowski and Lynda Edwards.

Енглески језик за медицинску школу 1-4 р.-стручни текстови – Радмила Бертолино . Завод

 1. ИСТОРИЈА – Данило Шаренац ,,Историја за први разред трогодишњих средњих стручних школа“, ЗУНС 2015, Београд
 2. ЛИКОВНА КУЛТУРА
 3. МАТЕМАТИКА – са збирком задатака за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, Икодиновић, KLETT
 4. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – – уџбеник за 1. разред гимназија, Филип Марић, издавачка кућа Клетт, 2014
 5. ГЕОГРАФИЈА – Географија Србије, уџбеник за стручне школе, Милка Бубало – Живковић, Бојан Дјерчан, Даринка Максимовић, Завод
 1. ФИЗИКА- за 1. разред уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за средње медицинске школе, Милан Распоповић, Богдан Пушара, Татјана Бобић, Завод- 21186
 2. ХЕМИЈА
 • Општа хемија 1, Недељковић, издавач „Логос“

Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред за општу гимназију и природно-математички смер гимназије, за стручне школе за подручје рада: пољопривреда, прерада и производња хране, здрвство и социјална заштита, Николајевић, Шурјановић, Завод– 21191

 1. БИОЛОГИЈА 1 – Уџбеник биологије за први разред гимназије, др Тања Берић, др Гордана Субаков-Симић и др Пеђа Јанаћковић, издавач Нови Логос, Одобрен од стране Министарства просвете Републике Србије од 2014/2015 школске године, решење 605-02-610/2013-06 од 26.02.2014. године
 2. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА – Стајковац, Анђелковић-Илић, Завод – 21726
 1. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК – уџбеник за 1.разред средње медицинске школе, Вере Марковић и Јаворке Вагић, издање 2013.одобрено од стране Министарства просвете решењем 650-02-543 2013-06 за коришћење у 1.разреду средње медицинске школе као уџбеник за латински језик.
 1. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1 – Здравствена нега за први разред медицинске школе А.Баљозовић, Н.Баљозовић,С. Костић, Завод– 21732, година издања 2012
 1. ПРВА ПОМОЋ – З. Ж. Вежа, Д. Павловић, Завод– 21729, 2006
 1. ВЕРСКА НАСТАВА – Православни катихизис за 1. и 2. разред средњих школа, Мидић, Завод– 21800