Упис ученика у први разред школске 2024/2025.

Родитељи, односно други законски заступници кандидата који су распоређени у школу односно образовни профил пријаву за упис подносе:

 • на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизовани корисник, електронским путем; изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи 2. и 3. јула од 8,00 до 15,00 часова.

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 • пријава за упис  (коју можете преузети Пријава за упис)
 • оригинално уверење о положеном завршном испиту
 • оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
 • лекарско уверење о испуњавању здравствених услова (Стоматолошка сестра – техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3-м и Зубни техничар: а1-а4-д1-д3-ф-м)

Напомена:

 Моле се родитељи ученика првог разреда да обезбеде потврде о редовном вакцинисању своје деце.

Потврда о редовном вакцинисању се прибавља од лекара који лечи дете. Потврда садржи податке о датумима и називу вакцина које је дете примило.

Потврде о вакцинацији се предају одељењском старешини од 1.9.2024. године до првог родитељског састанка.

Ове потврде ће бити део здравственог картона ученика у школском диспанзеру, чије седиште је у Дому здравља Звездара.

Важно обавештење за ученике који  желе да конкуришу за упис у домове ученика

Пре него предате оригинална документа за упис у први разред Зуботехничке школе, проверите да ли сте обезбедили оверене фотокопије докумената за дом.

Уколико нисте начинили препис оригиналних докумената, учините то код јавних бележника/нотара.

 

 

Шта су критеријуми за смештај у дом ученика?

Конкурс за пријем ученика у установе за смештај и исхрану ученика (домове ученика) за школску 2024/25. годину расписује Министарство просвете у јуну 2024.

Критеријуми за смештај ученика у домове су детаљно прецизирани Конкурсом за пријем ученика у домове.

Ранијих  година услови су били следећи:

 • успех ученика у претходној школској години
 • висина прихода по члану породице
 • успех – за ученике првог разреда успех од петог до осмог разреда основне школе и резултати ученика на такмичењима у дому ученика и ван дома
 • резултати понашања и владања у претходном школовању
 • лекарско уверење о општем здравственом стању

 

СПИСАК УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА:

 1. Дом ученика средњих школа – Београд,  Хајдук Станкова бр. www.dombeograd.rs

а)  РЈ за смештај „Петар Драпшин“, Београд

      Краља Петра 83, тел. 011-2627-333

б)  РЈ за смештај „Змај“ – Земун,

      Творничка бр. 2а, тел.011-2193-608

ц)  РЈ за смештај „Стеван Чоловић“ – Београд,

      Хумска, бр.8, тел. 011-2647-660

д)  РЈ за смештај „Алекса Дејовић“ – Београд

      Хајдук Станкова бр.2, тел. 011-2404-234

е)  РЈ за смештај  „Карађорђе“  – Београд

      Радоја Домановића бр.27, тел.011-2411-961, 2411-865

 1. Дом ученика средње железничке школе – Београд                                                     

Здравка Челара бр.14, 011-2072-600,2072-602, 2750-868                                                                                                                                    

 1. Дом ученика средње ПТТ школе – Београд                                                   

Здравка Челара бр.16 ,  тел.011-2070-090                                                                                                                                                                      

 1. Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ Београд                               

Крунска бр.8,  тел.011-3231-272,3304-802                                                                        www.jelicamilovanovic.edu.rs

 

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Упис у први разред  2024/25. године

Конкурсом за упис ученика у први разред, Школа уписује:

– пет одељења образовног профила зубни техничар                                        140 ученика

– два одељења стоматолошких сестара технира                                                 56 ученика

Школа уписује ученике у први разред на основу списка Министарства просвете Републике Србије.

Списак ученика распоређених за упис у образовне профиле Зуботехничке школе ће на дан уписа бити истакнут на улазним вратима и огласној табли у холу школе.

 Обавезни изборни предмети:

Верска настава и грађанско васпитање

На основу Закона о основама система образовања и васпитања  наставни план обухвата изборне предмете, по нивоима и врстама образовања, од којих ученик обавезно бира један или више предмета, према својим склоностима.

Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Први разред, 1 час недељно, 35 годишње

Програмске теме предмета:

Увод

Ја, ми и други

Комуникација у групи

Односи у групи и заједници

Насиље и мир

 

ВЕРСКА НАСТАВА – Први разред,1 час недељно, 35 годишње

Православни катихизис ( веронаука )

Програмске теме предмета

Увод

Хришћанство је црква

Појам о Богу

О могућностима богопознања

Богопознање кроз литургијско- подвижничко искуство

Хришћани верују у Бога који је Света Тројица: отац, син и Свети дух

Онтолошке последице вере у Бога као Свету Тројицу

Литургијско-подвожничко искуство као истинита вера људи у Бога и као живо присуство Божије у свету кроз Цркву

Разликовање теологије и икономије

Света литургија као икона, то јест појава будућег царства Божијег

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

 1. 2. ЈУЛА, ОД 8,00 ДО 15,00
 2. 3. ЈУЛА, ОД 8,00 ДО 15,00
 • ПРИЛИКОМ УПИСА, ПРИЛАЖУ СЕ ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА
 • ПРИ  ИСПУЊАВАЊУ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД,  МОЛИМО ВАС ДА УНЕСЕТЕ СВЕ ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ
 • УКОЛИКО ПОСТОЈЕ ПОДАЦИ, КОЈЕ СМАТРАТЕ РЕЛЕВАНТНИМ ЗА БУДУЋИ РАД И РАЗВОЈ ВАШЕГ ДЕТЕТА У НАШОЈ ШКОЛИ,  МОЛИМО ВАС ДА ИХ УНЕСЕТЕ У РУБРИКУ: НАПОМЕНА
 • ПОТВРДА О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ

ПРИЛИКОМ УПИСА, МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПОТВРДУ ДА ЈЕ ВАШЕ ДЕТЕ РЕДОВАН УЧЕНИК ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ. ПОТВРДА СЕ ИЗДАЈЕ УКОЛИКО ИМАТЕ ПОТРЕБЕ ЗА :

 • ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
 • ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ У ГСП ИЛИ МЕЂУГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
 • ЗА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА НА СМЕШТАЈ УЧЕНИКА У ДОМОВЕ УЧЕНИКА
 • ЗА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА НА КОНКУРИСАЊЕ ЗА КРЕДИТЕ, СТИПЕНДИЈЕ
 • ЗА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗЕ
 • ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ

ШКОЛСКА 2024/25. ГОДИНА, ПОЧИЊЕ У ПOНЕДЕЉАК, 2.9.2024. ГОДИНЕ

ПРВОГ ДАНА, УЧЕНИЦИ ПРВОГ РАЗРЕДА, ДОЛАЗЕ ИСПРЕД ШКОЛЕ У 13,00, КАДА ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНА ПРОЗИВКА УЧЕНИКА, ОД СТРАНЕ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА.

УЧЕНИЦИ ЋЕ СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА ИМАТИ ПРВИ ЧАС,  КАДА ЋЕ СЕ УПОЗНАТИ, ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСПОРЕДУ ЧАСОВА, ПОТРЕБНИМ УЏБЕНИЦИМА И ПРИБОРУ.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА ОБАВЉА ТЕОРИЈСКУ РЕДОВНУ НАСТАВУ У ДВЕ СМЕНЕ:

ПРВА СМЕНА- ОД  8,00 ДО 14,00

ДРУГА СМЕНА- ОД 14,00 ДО 20,00

СМЕНЕ СЕ МЕЊАЈУ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ.

ПРВИ РАЗРЕД  КРЕЋЕ У ШКОЛУ У ПОПОДНЕВНОЈ СМЕНИ (ПОНЕДЕЉАК 2.9.2024.).

ПОНЕДЕЉАК, 2.9.2024. УЧЕНИЦИ ПРВОГ  И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА СУ ПOПОДНЕВНА СМЕНА, А УЧЕНИЦИ ДРУГОГ И ЧЕТВРТОГ ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА.