Ученице волонтерке Лана Ристић и Николета Пешић 4-2 одељења и Јана Матејић 2-2
одељења учествовале су на Традиционалној спортској манифестацији коју организује Друштво за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездара, у спортском центру ,,Олимп“ на Звездари. Орган изатор активности Зорица Шћекић.