СВИ ЗАЈЕДНО!!!

ПРОТИВ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ НАСИЉА

УЧЕНИЦИ

НАСТАВНИЦИ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

ШЕФОВИ СМЕНА

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ

 

Чланови Тима Зуботехничке школе за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (sound)

Школска 2020/2021. година

 

Томислав Алавања, директор

Маријана Пеулић, психолог

Маја Врачар, педагог

Коста Поповић, наставник

Милица Трбојевић, наставник

Слађана Неагић, наставник

Тања Жутић, наставник

Владимир Весић, наставник

Нада Матовић, наставник

Данка Гачић, наставник

Александра Мијовић, наставник

Илија Родић, члан обезбеђења школе

Касандра Харасимов, школски полицајац