I/1

Srpski jezik i književnost pismeni zadatak слободна тема 14. 10. 2020. В. Кнежевић Живић
10. 9. 2020. 17:02
Biologija kontrolni zadatak хемијски састав ћели… 15. 10. 2020. Ј. Петковски
23. 9. 2020. 16:15
Geografija kontrolni zadatak Ради група А.Увод.Са… 16. 10. 2020. С. Машић
23. 9. 2020. 11:31

I/2

Geografija kontrolni zadatak Ради група А.Увод.Са… 14. 10. 2020. С. Машић
23. 9. 2020. 11:34
Biologija kontrolni zadatak хемијски састав ћели… 16. 10. 2020. Ј. Петковски
23. 9. 2020. 16:17

I/3

Latinski jezik pismena vežba Правила читања,анато… 12. 10. 2020. С. Ераковић
2. 10. 2020. 20:21
Biologija kontrolni zadatak хемијски састав ћели… 15. 10. 2020. Ј. Петковски
23. 9. 2020. 16:21
Geografija kontrolni zadatak Ради група А.Увод.Са… 16. 10. 2020. С. Машић
23. 9. 2020. 11:36

I/4

Latinski jezik pismena vežba Правила читања,анато… 13. 10. 2020. С. Ераковић
2. 10. 2020. 20:25
Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Лик Митра- група А 14. 10. 2020. М. Ралевић
18. 9. 2020. 15:37
Geografija kontrolni zadatak Ради група А.Увод.Са… 16. 10. 2020. С. Машић

I/5

Geografija kontrolni zadatak Ради група А.Увод.Са… 12. 10. 2020. С. Машић
23. 9. 2020. 11:41
Zdravstvena nega (teorija) blic test Нивои здравствене за… 14. 10. 2020. С. Неагић
7. 10. 2020. 12:05
Biologija kontrolni zadatak хемијски састав ћели… 16. 10. 2020. Ј. Петковски
7. 10. 2020. 10:17

I/6

Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Лик Митра- група А 12. 10. 2020. М. Ралевић
18. 9. 2020. 15:40
Geografija kontrolni zadatak Ради група Б.Увод.Са… 14. 10. 2020. С. Машић
23. 9. 2020. 11:43
Biologija kontrolni zadatak хемијски састав ћели… 15. 10. 2020. Ј. Петковски

II/1

Hemija pismena vežba Алкани, алкени, диен… 13. 10. 2020. А. Миливојевић
30. 9. 2020. 20:27
Matematika kontrolni zadatak Тригонометријске фун… 14. 10. 2020. А. Гуњак
25. 9. 2020. 00:11
Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Теме из градива 15. 10. 2020. Н. Петровић

II/2

Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Теме из градива 15. 10. 2020. Н. Петровић
17. 9. 2020. 14:11
Matematika kontrolni zadatak Тригонометријске фун… 16. 10. 2020. А. Гуњак

II/3

Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Теме из градива 13. 10. 2020. Н. Петровић
17. 9. 2020. 14:14
Hemija pismena vežba Алкани, алкени, диен… 15. 10. 2020. А. Миливојевић
30. 9. 2020. 20:32
Matematika kontrolni zadatak Тригонометријске фун… 16. 10. 2020. А. Гуњак
25. 9. 2020. 00:26

II/4

Srpski jezik i književnost pismeni zadatak А група, слободне те… 12. 10. 2020. А. Ристовић Чар
10. 9. 2020. 12:13
Mikrobiologija sa epidemiologijom testiranje Група А ради тест 13. 10. 2020. И. Иванчевић
22. 9. 2020. 19:47
Matematika kontrolni zadatak Тригонометријске фун… 14. 10. 2020. А. Гуњак

II/5

Matematika kontrolni zadatak Тригонометријске фун… 13. 10. 2020. А. Гуњак
25. 9. 2020. 00:37
Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Слободне теме и теме… 15. 10. 2020. А. Ристовић Чар
10. 9. 2020. 11:51
Engleski jezik (1. strani jezik) kontrolni zadatak Conditionals 16. 10. 2020. С. Цветковић

II/6

Matematika kontrolni zadatak Тригонометријске фун… 13. 10. 2020. А. Гуњак
25. 9. 2020. 00:41
Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Слободне теме и теме… 15. 10. 2020. А. Ристовић Чар
10. 9. 2020. 12:05
Engleski jezik (1. strani jezik) kontrolni zadatak Conditional Sentence… 16. 10. 2020. С. Цветковић
18. 9. 2020. 10:46

III/1

Engleski jezik (1. strani jezik) kontrolni zadatak Tenses 15. 10. 2020. С. Цветковић
18. 9. 2020. 13:43
Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Модерна – група А 16. 10. 2020. Р. Милановић

III/2

Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Модерна – група А 14. 10. 2020. Р. Милановић
10. 9. 2020. 21:33
Hemija pismena vežba Алкани, алкени и цик… 16. 10. 2020. А. Миливојевић

III/3

Нема писаних провера у наведеној недељи.

III/4

Hemija pismena vežba Алкани, алкени и цик… 12. 10. 2020. А. Миливојевић
30. 9. 2020. 20:46
Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Слободне теме 14. 10. 2020. Н. Петровић
17. 9. 2020. 14:18

III/5

Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Слободне теме 12. 10. 2020. Н. Петровић
17. 9. 2020. 14:21
Biologija (izborni) Bilogija blic test Нуклеинске киселине,… 12. 10. 2020. Ј. Петковски
12. 10. 2020. 09:50

III/6

Srpski jezik i književnost   – pismeni zadatak Слободне теме 16. 10. 2020. Н. Петровић
17. 9. 2020. 14:28

IV/1

Fizika kontrolni zadatak Топлотно зрачење А 15. 10. 2020. А. Мијовић
1. 10. 2020. 21:07
Srpski jezik i književnost pismeni zadatak слободна тема 16. 10. 2020. В. Кнежевић Живић
12. 9. 2020. 14:33

IV/2

Medicinska biohemija pismena vežba Телесне течности 16. 10. 2020. Ј. Јокановић
25. 9. 2020. 10:56

IV/3

Medicinska biohemija pismena vežba Телесне течности 12. 10. 2020. Ј. Јокановић
28. 9. 2020. 09:33
Fizika kontrolni zadatak Топлотно зрачење А 15. 10. 2020. А. Мијовић
1. 10. 2020. 21:11

IV/4

Medicinska biohemija pismena vežba Телесне течности 12. 10. 2020. Ј. Јокановић
28. 9. 2020. 12:24
Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Савремена поезија -… 15. 10. 2020. Р. Милановић
10. 9. 2020. 21:27

IV/5

Srpski jezik i književnost pismeni zadatak Савремена поезија -… 13. 10. 2020. Р. Милановић
10. 9. 2020. 21:24
Matematika kontrolni zadatak Функције 16. 10. 2020. А. Гуњак
25. 9. 2020. 00:44

IV/6

Нема писаних провера у наведеној недељи.