1. Комуникацијске вештине које им омогућавају да се лако повежу са другим људима
  2. Уживање у учењу нових ствари и непрестана потрага за новим могућностима за учење
  3. Зуботехничке вештине чије је пружање неопходно људима на читавој планети јер се морају хранити
  4. Предузимљивост и непостојање страха од неуспеха, јер стечене компетенције имају јединствену и широку примену у свету
  5. Способност да остану сналажљиви и отвореног ума када нешто одмах не успе и да исту ситуацију искористе као прилику за учење
  6. Аналитичност ради осигурања успешне маркетиншке кампање
  7. Организованост која им омогућава да побољшају радне процесе и повећају повраћај улагања

Дакле, оно што их чини другачијим је… ДАЛЕКОВИДОСТ и када су услови ванредни!

Воли Вас ваша Зуботехничка школа!