Рад наставника и ученика Зуботехничке школе у онлајн окружењу

Директор школе и стручни сарадници током ванредног стања промовисали су, подржавали су и иницирали успешан рад наставника који су најважнији чинилац успешне школе!

 

Како смо стигли до успеха у новим/измењеним  условима рада?

  • Тим наставника Зуботехничке школе је за време пандемије успешно мотивисао ученике за учење у групи, као и за самосталан рад у условима онлајн наставе.
  • Уз помоћ различитих метода и техника рада у онлајн настави, избором и конципирањем различитих електронских материјала и коришћењем савремених онлајн образовних алата у раду са ученицима.
  • Тимским радом наставника као и сарадњом наставника у конципирању онлајн наставе.

Настављамо са ширењем и учењем добрих примера праксе!
Погледајте наше примере!

Воли Вас ваша Зуботехничка школа!

Non scholae, sed vitae discimus – Не за школу, већ за живот учимо

Примери добре праксе онлајн наставe Зуботехничкe школe

Парцијална протеза

Завршни рад из парцијалне протезе – пројектна настава

У оквиру предмета парцијална протеза-вежбе током наставе на даљину, наставнице вежби, осмислили су задатак за систематизацију градива. Задатак је осмишљен као завршни рад на крају школске године. Сваки ученик је требало да сними по један кратак видео клип, а коначан задатак је био да се појединачни видео клипови споје у заједнички филм. Идеја за овакав начин рада проистекла је из специфичности практичног дела наставе који се реализовао на даљину. Циљ је да ученици кроз припрему за свој задатак, кроз учешће у одабиру фаза и праћењу истих код другара, понове практичан део израде надокнаде у видео запису, приказујући свој производрада са теоретским појашњавањем дате фазе.

Зорица Шћекић,

Бранка Вукосављевић

Мирјана Мрдаковић

4/1 група Б,

4/2 група Б, 4/4група А и Ц

https://youtu.be/Er6WLFmg3Oo

https://youtu.be/ISJmd1yvZgQ

https://youtu.be/3K073IBNM50

ЗТС МЕДИЈА бр. 6

У току октобра, новембра и децембра снимана су предавања ученика  за потребе онлајн конгреса ученика и допунске наставе. Након снимања , предавања су пребачена на јутјуб канал, и представљена у школском часопису.Предавања снимљена у првом полугодишту за потебе онлајн конгреса , неочекивано су нашли значајно место и примену у онлајн настави у другом полугодишту, тако да је велики број прегледа био  и значајна потврда успешности  Kонгреса.  За потребе онлајн наставе у другом полугодишту, снимљена су нова предавања само овога од стране наставника Меноски Асије и Енисе. Повратна информација од стране ученика је да су много више сконцентрисани при прегледу ових садржаја, у могућности су да их више пута прегледају, и углавном уче поновним прегледавањем онлајн садржаја. Такође је примећено да је усвојеност садржаја много боља и са више разумевања, јер су одговори на постављене задатке  одражавали разумевање  наставне области. Конгрес је представљен на страницама школског часописа ЗТС МЕДИЈА бр. 6, а наставне  јединице на јутуб каналу часописа.

Асија Меноски,

Ениса Меноски

https://youtu.be/t_XPIqeC2jc

https://youtu.be/LlehkLtONu0

https://youtu.be/sOTQQb2WBBI

https://youtu.be/Quh212JSJ1Q

https://youtu.be/u_r0LvJT6c8

https://youtu.be/blPwjHkN80I

https://youtu.be/2Hf5WkgwcLk

https://youtu.be/5e0JqNsXSnU

https://youtu.be/u-g–4GqjDE

https://youtu.be/bgbSOkjj4J0

https://youtu.be/RZwMfA6BC

https://youtu.be/-v63ldEPxF4

https://youtu.be/RZwMfA6BCgs

Истраживачки пројекат ,,Осмех познатих – истраживање изгледа фиксних протетских надокнада код јавних личности“

Зорица Шћекић,

4/1 (Ц група)

Биологија, хемија и физика

Пројектна настава: Циљ часа је био надоградња и унапређивање знања о води интегрисањем већ стеченог знања из физике, хемије и биологије .Наставници су у договору са ученицима формирали радне групе. Свака група је добила свој задатак, односно тему коју ће истраживати (Физичко хемијске особине воде, Аномалије воде, Вода у људском организму, Вода као станиште, Загађење воде, Експерименти који описују особине воде). Позитивна вредност пројектне наставе је што може да се планира и изведе путем онлајн наставе.

Александра Мијовић,

Јелена Петковски,

Анета Миливојевић

Тотална протеза – Пројектна настава – вежбе

Пројектна настава – Као координатори блок наставе, Мирјана Мрдаковић и Ана Савић су осмислиле задатке за реализацију онлајн блок наставе.  Велику подршку у изради, реализацији и праћењу блок наставе првенствено је имала Зорана Николић Марков. У реализацији онлајн блок наставе су учествовали и остали наставници који предају блок наставу, Бранка Вукосављевић, Марица Владичић, Светлана Петковић, Нела Ристески, Ваја Манојловић Стефановић и Лазар Миљковић. Задатак се реализовао тако што су ученици резултате свог рада приказивали кроз ППТ презентацију, по тачно утврђеним параметрима. Током реализације задатка ученици су имали прецизна упутства за рад, критетијуме за вредновање рада, временску артикулацију као и подршку наставника.Ученици су показали висок степен мотивације за овакав начин рада. Посебно истичемо задатак који су урадили ученици трећег разреда, одељење 3/4, А и Б група, из предмета тотална протеза.

Ови ученици су реализовали задатак на много већем нивоу од задатог. Поред захтеване презентације, урадили су и видео игрицу и послали занимљив филм на тему израде тоталне протезе.

Прво је једна група урадила видео игрицу, а након тога инспирисали су и другу групу,па су се додатно потрудили. Међусобни такмичарски дух и интеракција са наставницима, позитивна мотивација и похвале су се показале као веома подстицајан фактор за рад.

Мирјана Мрдаковић,

Ана Савић,

Зорана Николић Марков,

Тотална протеза – вежбе 1

Ученици су направили онлајн квиз и презентацију на тему ,,Различите методе израда тоталних протеза“ у оквиру предмета Тотална протеза у току онлајн наставе. Ученици 3/4 одељења групе А су добили посебне похвале од наставника.

Зорана Николић Марков и наставници блок наставе

3/4 А група

https://wordwall.net/play/2612/188/895

Тотална протеза – вежбе 2

Ученици су направили онлајн квиз и презентацију на тему ,,Различите методе израда тоталних протеза“ у оквиру предмета Тотална протеза у току онлајн наставе. Ученици 3/4 одељења групе Б су добили посебне похвале од наставника.

Зорана Николић Марков и наставници блок наставе

3/4 Б група

https://wordwall.net/play/2633/410/419

Морфологија зуба – Интерактивна лекција

https://app.playpos.it/go/listcode/787210/1419422/926795/0/Copy-of——–

Јутјуб канал – Зубологија, Мирјана Мрдаковић – педагошки саветник

https://www.youtube.com/channel/UCXhK1vJNPi1k9T2VEsxmC1w/

Јутјуб канал – Зуботехничке мајсторије, Зорица Шћекић – педагошки саветник

https://www.youtube.com/channel/UCXhK1vJNPi1k9T2VEsxmC1w/

Пратите наш youtube канал!
https://www.youtube.com/user/ztsbgd