Упутство за предају одштетног захтева

Одштетни захтев

Инструкција за плаћање

Информација за уговарача осигурања ученици и студенти

Општи услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја

Допунски услови за осигурање ученика и студената од шпоследица несрећног случаја

Допунски услови осигурања ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја

Посебни услови за осигурање ученика и студената за случај хируршке интервенције као последица несрећног случаја

Табела инвалидитета