Томислав Алавања
Директор

Ангажовање:

Запослен у установи на неодређено време од 2003. године

Наставник вежби из предмета – Предузетништво,

Наставник вежби из предмета – Фиксна протетика 1, 2, 3

Образовање:

Зуботехничка школа у Београду-зубни техничар

Зуботехничка школа у Београду-зубни техничар, специјалиста за фиксну протетику

Висока здравствена школа струковних студија у Београду-струковни зубни протетичар

Факултет за менаџмент у Зајечару-дипломирани економиста, менаџмента у здравству

Факултет педагошких наука у Јагодини-мастер лидерства у образовању – MS Edlead

Економски факултет у Крагујевцу-студент докторских студија, студијски програм-Економија, модул-Управљање пословањем

Реч директора

Верујем да су наши ученици, будућност наше земље. Сви они имају потенцијал да донесу нешто јединствено и посебно свету. Професија наставника је важно и часно занимање које захтева велику посвећеност. Током рада наставник има прилику да утиче на животе ученика у позитивном смислу.

Ово је огромна привилегија коју наставник не треба олако схватити.

Као директор залагаћу се да утичем на развијање:

  • Способности свих ученика за учење
  • Позитивног и фер окружења у коме сви ученици уче једни од других и осећају се сигурно и опуштено да деле своје мисли и идеје
  • Самопоуздања и унутрашње мотивације
  • Одговорности за свој рад

Мисија ми је да као директор створим атмосферу која подстиче радозналост и одлучност.

Учионица, зуботехничка лабораторија, и стоматолошка ординација су место у коме се ученици осећају важно, поштовано, збринуто.

Трудићу се да наши ученици достигну свој пуни потенцијал, постављајући питања, анализирајући, дајући и примајући повратне информације, остварујући постављене задатке и учећи из својих грешака, развијајући креативност и предузимљивост.

Настојаћу да заједно са својим колективом решим сваки изазов и сваки проблем.

Радоваћу се успеху сваког наставника и сваког ученика, јер смо ми једна велика породица која брине о сваком члану.

Зуботехничка школа је место у коме се стиче знање и искуство за цео живот.

Добродошли!