У Београду 17.11.2023. одржала се конференција Уније средњошколаца у простору ,, Миљенко
Дерета“. Конференција је почела у 12.00 часова и трајала је до 16.00 часова. Тема конференције
била који су то проблеми у школама и парламентима широм Србије. Многа деца из инутрашњости
су дошла како би присуствовали овој конференцији. Наш парламент и школу су представљале Ана
Стојановић 2-4 и Милица Голубић 2-5, и наставник Милица Трбојевић.

Овај догађај водили су шланови УНСС-а Елизабета Јагица и
Александар Николић.