Обавештења о решењу Републичке комисије и Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – опрема за дентални дигитални центар. Обавештење о закљученом уговору је објављено на Порталу јавних набавки 20.11.2020. године и исто је потребно поставити на сајт.

Dokaz o prijemu obaveštenja-Dental market

Dokaz o prijemu obaveštenja-Plast dent

Obaveštenje o zaključenom ugovoru