Зуботехничка школа располаже са 12 учионица , 9 зуботехничких лабораторија, кабинетом за информатику и рачунарство, кабинетом за здравствену негу и прву помоћ, наставна база – зубна амбуланта са централном ливницом, дентал депоом и салом за едукацију.
Школа има фискултурну салу, чија је адаптација у плану.

Сутерен:

 • две учионице
 • помоћне просторије
 • радионица домара
Школа

Партер:

 • кабинет за информатику и рачунарствo
 • кабинет за здравствену негу и прву помоћ
 • кабинет за анатомију са физиологијом
 • сала за семинаре
 • свлачионице
 • стоматолошка поликлиника
 • зуботехничка лабораторија
 • сала за едукацију
 • централна ливница
Учионица

Први спрат

 • 6 учионица

Међуспрат

 • канцеларије административних служби
 • зборница
 • школска библиотека
 • учионица за стране језике
 • фискултурна сала са теретаном

Други спрат

 • 3 зуботехничке лабораторије
 • 3 учионице

Трећи спрат

 • 6 зуботехничке лабораторије
Хол