У  оквиру пројекта Квалитетно образовање за све према акционом плану Зуботехничке школе, у петак, 27.11.2020. одржан  је Дан демократске културе  који смо  обележили  јавним  часом  „Учимо заједно знаковни језик “.

У реализацији часа учествовали су ученици  различитих одељења у којима имамо децу са оштећењима слуха, колеге и чланови пројектног тима. Након упознавња са знаковним језиком и заједничке симулације занковног језика, ученици су имали прилику да одговарају на квиз.

Ученици који су били активни у квизу и на часу су добили поклоне (материјал који је стигао у школи од канцеларије Савета Европе).

Атмосфера на часу је била пријатна и стимулативна за даље акције ученика и наставника на плану јачања демократске културе у нашој школи.

Циљ ове активности је боља инклузија наших ученика који имају различите облике слушних оштећења, помоћ у њиховој социјализацији и бољем прихватању школског окружења, олакшавање њиховог савладавања градива , а код осталих ученика доприноси  развоју више компетенција :

  • вредновање људског достојанства и људских права,
  • вредновање демократије , правде, поштења, једнакости и владавине права
  • развој поштовања и емпатије
  • развој језичких и комуникативних вештина
  • развој толеранције, поштовање туђих потреба
  • подстицање на вршњачку  сарадњу
  • стварање једнаких могућности за све.