У циљу омогућавања несметаног покретања процеса привреде, трговине и осталих делатности у наредном периоду, а у складу са одлукама надлежних тела Владе Републике Србије,  у још увек епидемиолошки осетљивом периоду  и безбедног повратка у Зуботехничку школу, управа школе је на препоруку Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту, применила мере дезинфекције простора, површина и предмета натријум-хипохлоритом који је изузетно ефикасан у борби против вируса, и поставила 3 дезо-баријере са истим саставом а у циљу побољшања хигијенско-техничких услова и спречавања ширења Ковида-19

Зато што смо одговорни и доследни!

Воли Вас ваша Зуботехничка школа!