Погледајте и преузмите документе

Број часова теорије и праксе по разредима. Недељни и годишњи фонд часова по разредима.