У времену после Другог светског рата у школском систему Југославије дошло је до потребе за систематским и организованим школовањем зубних техничара. Одлуком Министарства народног здравља НРС, 11. августа 1947. године основана је Школа за зубне техничаре у Београду.

На конституисању школе, изради наставних планова и програма, уџбеника и првих наставних средстава радили су најбољи дентисти и зубни лекари Србије као њени први наставници. Ради повезивања теоријске и практичне наставе, 1957. године у саставу школе као наставна база почиње са радом стоматолошка амбуланта у којој, заједно са својим наставницима протетске радове за пацијента обављају и уценици. На значају добијају и општеобразовни предмети за које се опремају кабинети, оснива се и библиотека са читаоницом и израђује модикум с циљем да се настава осавремени.

Ради се и на стручном усавршавању наставничког кадра, па се успоставља сарадња са Стоматолошким факултетом у Београду и Заводом за стручно образовање СРС. На И савезном конгресу зубарских радника наставници Школе: Лазар Ивановић, Никола Мрковачки и Милић Ђорђевић учествују као предавачи.

На предлог Школе, 1964. године оснива се Заједница зуботехничких школа Југославије у Београду, која ради на усаглашавању наставних планова и програма струке на нивоу читаве земље. 1966. године сусрети зуботехничких школа из Загреба, Љубљане, Скопља, Сарајева, Београда прерастају у Мајске смотре, манифестацију која постаје традиционално такмичење ученика ових школа.

Школа за зубне техничаре је школске 1947/48. године уписала је једно одељење зубних техничара, а школска зграда се налазила на Обилићевом венцу бр. 36. Због великог интересовања за ово занимање повећао се број ученика, па се школа због неадекватног простора преселила у новоизграђене бараке у Крушедолској улици бр. 8, а затим у Тимочку бр. 14. Од 1963. године школа је наставила са радом у новоизграђеној згради у Фабрисовој улици бр. 10, када је свакии разред имао по 3 одељења зубних техничара.

Реформа школства условила је прелазак на Заједничке основе усмереног образовања, па је Медицинска школа за зубне техничаре интегрисана у Образовно-васпитни центар здравствене струке «Београд», касније Медицинску школу «Београд».

Одлуком Владе Републике Србије, 25. маја 1995. године основана је Зуботехничка школа са седиштем у Фабрисовој улици бр. 10. Школа има 2 образовна профила: зубни техничар и стоматолошка сестра-техничар у области – здравство и социјална заштита. У то време, образовни профил зубни техничар похађа 719 ученика распоређених у 17 одељења, а образовни профил стоматолошка сестра техничар има 289 ученика у 9 одељења.

Простор школе није довољан да смести овај број ученика, па се користе учионице ОШ «Војвода Мишић».
Са променом друштвених околности и услова живота, расте и инересовање за образовне профиле наше школе, па се поново повећава број ученика у већ неадекватном школском простору. Иницијатива за проширењем школског простора резултирала је пресељењем у зграду Основне школе «1300 каплара» у улицу Станка Враза бр. 63, на територији општине Звездара. Од 2003. године у овој згради успешно се реализују сви облици наставних и ваннаставних активности.

Зуботехничка школа у овој школској години изводи образовно-васпитни рад са 842 ученика распоређена у 4 разреда, од којих сваки разред има 7 одељења. Образовни профил зубни техничар обухвата 20 одељења, образовни профил стоматолошка сестра-техничар има 4 одељења, а огледна одељења овог профила имају такође 4 одељења.

Поред наставе која се обавља у школској згради, реализују се и редовне вежбе за оба образовна профила. За образовни профил стоматолошка сестра-техничар вежбе се обављају на свим клиникама Стоматолошког и Медицинског факултета, а блок настава за образовни профил зубни техничар се реализује на Стоматолошком факултету, у свим домовима здравља и у Војно-медицинској академији.

Поред рада са редовним ученицима, школа успешно обавља рад са ванредним кандидатима који су на преквалификацији за једно од два образовна профила, са ученицима који редовно пхађају наставу и полажу испите за други образовни профил и са кандидатима који ванредно завршавају започето школовање.

Велико је и интересовање зубних техничара за специјализацију из области фиксна протетика и скелетирана протеза коју школа организује, а предавачи су наши наставници.