Logo

Уџбеници за други, трећи и четврти разред

knjiga.jpg

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
З У Б Н И Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
- Читанка за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Миодрага Павловића, издавачка кућа Клет, одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Граматика за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар, издавачка кућа Клет,која је у фази одобрења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Јован Деретић, Марија Митровић, Завод-22111


2. ИСТОРИЈА – за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, Завод-22120


3. ЛИКОВНА КУЛТУРА-за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић, Бранка Гостовић, Завод-21820


4. МАТЕМАТИКА - Уџбеник са збирком задатака из математике за 2.разред гимназија и средњих школа-Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа Клетт, 2015


5. ФИЗИКА са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за медицинску и текстилну школу и ветеринарског техничара, Бранко Радивојевић, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Завод, 22187
- Збирка задатака из физике за 2.разред, Б.Радивојевић, Б.Пушара, Завод


6. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- за 2.разред гимназијеприродно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Снежана Рајић, Завод-22088


7. БИОЛОГИЈА 2 – за све профиле у здравству (осим фармацеутског и санитарно-еколошког техничара), Милоје Крунић, Иво Савић, Божидар Чурћић ,Завод-22741


8. ХИГИЈЕНА ЗА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ- за први и други разред медицинске школе Душан Бацковић , 2015.


9. МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, Шпиро Радуловић, 22740

10. ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2. И 3.РАЗРЕД, Благоје Грковић, Милош Теодосијевић-Завод, 22740


11. ФИКСНА ПРОТЕТИКА 1, Добривоје М. Трифуновић, Олга Јанковић-Завод, 22752


12. РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 1, Нико Комленић-Завод-22762


13. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- Focus 2 уџбеник за први разред гимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник, P.Reilly, M. Uminska, B.Michalowski, R. Fricker, ,,АКРОНОЛО“

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
С Т О М А Т О Л О Ш К А С Е С Т Р А-Т Е Х Н И Ч А Р


1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
- Читанка за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Миодрага Павловића, издавачка кућа Клет, одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Граматика за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар, издавачка кућа Клет,која је у фази одобрења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Јован Деретић, Марија Митровић, Завод-22111


2. ИСТОРИЈА – за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, Завод-22120


3. ЛИКОВНА КУЛТУРА-за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић, Бранка Гостовић, Завод-21820


4. МАТЕМАТИКА - Уџбеник са збирком задатака из математике за 2.разред гимназија и средњих школа-Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа Клетт, 2015


5. ФИЗИКА са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за медицинску и текстилну школу и ветеринарског техничара, Бранко Радивојевић, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Завод, 22187
- Збирка задатака из физике за 2.разред, Б.Радивојевић, Б.Пушара, Завод


6. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- за 2.разред гимназијеприродно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Снежана Рајић, Завод-22088


7. БИОЛОГИЈА 2 – за све профиле у здравству (осим фармацеутског и санитарно-еколошког техничара), Милоје Крунић, Иво Савић, Божидар Чурћић ,Завод-22741

8. ХИГИЈЕНА ЗА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ- за први и други разред медицинске школе Душан Бацковић , 2015.


9. МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, Шпиро Радуловић, 22740


10. БОЛЕСТИ ЗУБА 1-за стоматолошку сестру-техничара, Мирјана Колак, Жарко Колак-Завод, 22746


11. ПАТОЛОГИЈА, Радослав Борота, Завод-22743


12. ФАРМАКОЛОГИЈА- Зоран Тодоровић, Радан Стојановић, Невена Дивац, Милица Простран-ДАТА СТАТУС

13. ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА- за 2. и 3.разред медицинске школе, Андреа Душкуновић и Невена Станковић, Издавачка кућа Klett.


14. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- Focus 2 уџбеник за први разред гимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник, P.Reilly, M. Uminska, B.Michalowski, R. Fricker, ,,АКРОНОЛО“

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
З У Б Н И Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
-Читанка, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ (издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарства просвете и науке, решењем број 650-02-557/2014-06 од 26.01.2015.године)
- Граматика, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Весна Ломпар и Александра Антић (Издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарстав просвете и науке, решењем број 650-02-516/2014-06 од 03.02.2015.године)


- 2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- FOCUS 3 за 3. и 4. разред, Pearson Education Limited.
- New Opportunities Intermediate (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), Michael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Elizabeth Sharman,Michael Dean, Hanna Mrozovska Група аутора-КЊИЖАРА АКРОНОЛО

3. СОЦИОЛОГИЈА-за трећи разред стручних школа и 4.разред гимназије, Група аутора-Завод-23125

4. ФИЗИКА СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ПРИРУЧНИКОМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ –за четворогодишње школе: медицинску, текстилну и кожарску и ветеринарског техничара, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Бранко Радивојевић-Завод 23184


5. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б.Радивојевић, Б.Пушара


6. ОРГАНСКА ХЕМИЈА-уџбеник за 3.разред средње школе, за гимазије општег типа и природно-математичког смера Татјана Недељковић, издавачка кућа, Нови Логос , одобрено под редним бројем 650-02-297/2014-06 од 15.12.2014.


7. БИОЛОГИЈА 3-за трећи разред медицинске и ветеринарске струке, Драгослав Маринковић, Марко Анђелковић, Ана Савић, Вукосава Диклић и др.-Завод23803


8. ТОТАЛНА ПРОТЕЗА-Драгић Јовановић, Владимир Јовановић, Завод-23851
- РАДНА СВЕСКА ЗА ТОТАЛНУ ПРОТЕЗУ, Нико Комленић-Завод 23853


10. ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2, Олга јанковић, Нико Комленић-Завод -23852
- РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 2, Нико Комленић, Завод-23853

11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- Focus 3 уџбеник за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник“, S. Kay, V. Ј. D. Brayshaw, B.Michalowski


УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
С Т О М А Т О Л О Ш К А С Е С Т Р А-Т Е Х Н И Ч А Р

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
-Читанка, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ (издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарства просвете и науке, решењем број 650-02-557/2014-06 од 26.01.2015.године)
- Граматика, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Весна Ломпар и Александра Антић (Издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарстав просвете и науке, решењем број 650-02-516/2014-06 од 03.02.2015.године)


2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- FOCUS 3 за 3. и 4. разред, Pearson Education Limited.


3. СОЦИОЛОГИЈА-за трећи разред стручних школа и 4.разред гимназије, Група аутора-Завод-23125


4. ФИЗИКА СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ПРИРУЧНИКОМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ –за четворогодишње школе: медицинску, текстилну и кожарску и ветеринарског техничара, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Бранко Радивојевић-Завод 23184


5. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б.Радивојевић, Б.Пушара


6. ХЕМИЈА-за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску, пољопривредну и фризерску школу, Александра Стојиљковић, Завод 23185


7.МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ, Видосава Ђурђић, Завод -24854


8. БИОЛОГИЈА 3-за трећи разред медицинске и ветеринарске струке, Драгослав маринковић, Марко Анђелковић, Ана Савић, Вукосава Диклић и др.-Завод 23803


9. БОЛЕСТИ ЗУБА 2-за стоматолошку сестру-техничара, Мирјана Колак, Жарко Колак- Завод,23826


10.СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА- за стоматолошку сестру-техничара, Гордана Петровић, Драгослав Стаменковић, Завод-23847


11.ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ- за 3. или 4.разред, Драгомир Диклић, Божидар Антонијевић, Завод-23856


11. ДЕЧИЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА са практикумом , Марко Вуловић, Драган Белоица, Завод 24834


12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- Focus 3 уџбеник за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник“, S. Kay, V. Ј. D. Brayshaw, B.Michalowski


УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
З У Б Н И Т Е Х Н И Ч А Р


1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, „KLETT”, 2016.
Граматика, уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар,
Александра Антић, „KLETT” 2016.

2. ФИЛОЗОФИЈА – за гимназије и стручне школе, Миле Савић, Владимир Н.Цветковић, Ненад Цекић, Завод-24116


3. УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА- за 4.разред гимназије и 3. и 4. разред стручних школа , Владимир Ђурић–Логос


4. ФИЗИКА 4 а збирком задатака и лабораторијским вежбама , Бранко Радивојевић, Завод-24813


5. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б. Радивојевић, Б.Пушара, Завод


6. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ, Видосава Ђурђић, Завод -24854


7. ФИКСНА ПРОТЕТИКА 3-Олга Јанковић, Завод 24840


8. РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 3, Нико Комленић – Завод 24861


9. ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА, Драгић Јовановић-Завод-24857


10. РАДНА СВЕСКА ЗА ПАРЦИЈАЛНУ ПРОТЕЗУ, Нико Комленић-Завод , 24862


11. ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ са основама ортодонције, Будимнир Милеуснић, Драгић Јовановић-Завод 24859

12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- Focus 3 уџбеник за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник“, S. Kay, V. Ј. D. Brayshaw, B.Michalowski


УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, „KLETT”, 2016.
Граматика, уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар, Александра Антић, „KLETT” 2016.

2. ФИЛОЗОФИЈА – за гимназије и стручне школе, Миле Савић, Владимир Н.Цветковић, Ненад Цекић, Завод-24116


3. УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА- за 4.разред гимназије и 3. и 4. разред стручних школа , Владимир Ђурић–Нови Логос


4. ФИЗИКА са збирком задатака и лабораторијским вежбама , Бранко Радивојевић, Завод-24813


5. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б. Радивојевић, Б.Пушара, Завод


6. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ, Видосава Ђурђић, Завод -24854


7. СТОМАТОХИРУРГИЈА-Зорка Милошевић, Предраг Гојнић, Зоран Ристић, Завод-24832


8. БОЛЕСТИ УСТА, Драгослав Ђукановић, Обрад Зелић, Завод 24833


9. ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА, Вјера Гвозденовић-Симовић-Завод 24858


10. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- FOCUS 3 за 3. и 4. разред, Pearson Education Limited.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.