Logo

Уџбеници за први разред

.jpg

    У Џ Б Е Н И Ц И    З А    П Р В И    Р А З Р Е Д

 З  У  Б  Н  И    Т  Е  Х  Н  И  Ч  А  Р

 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

- Читанка за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић, KLETT
- Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Ј. Деретић, М. Митровић, З. Бојовић, Завод – 21111
- Граматика за 1. Разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, KLETT

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

- Focus 2 уџбеник за први разред гимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник, P.Reilly, M. Uminska, B.Michalowski, R. Fricker, ,,АКРОНОЛО“

3. ИСТОРИЈА

– за стручне школе, Кочић, Завод-21120

4. МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

– за стручне школе, Маринковић, Завод-21815

5. МАТЕМАТИКА

– са збирком задатака за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, Икодиновић, KLETT

6. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

– уџбеник за 1. разред гимназија и средњих школа, Филип Марић, здавачка кућа Клетт, 2014

7. ГЕОГРАФИЈА

– за 1. или 2. разред за стручне школе, Грчић, Завод-21174

8. ФИЗИКА  

- за 1. разред уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за средње медицинске школе, Милан Распоповић, Богдан Пушара, Татјана Бобић, Завод- 21186

9. ХЕМИЈА

- Општа хемија 1, Недељковић, издавач „Логос“
- Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред за општу гимназију и природно-математички смер гимназије, за стручне школе за подручје рада: пољопривреда, прерада и производња хране, здрвство и социјална заштита, Николајевић, Шурјановић, Завод- 21191

10. БИОЛОГИЈА

– Уџбеник биологије за први разред гимназије, др Тања Берић, др Гордана Субаков-Симић и др Пеђа Јанаћковић, издавач Нови Логос, Одобрен од стране Министарства просвете Републике Србије од 2014/2015 школске године, решење 605-02-610/2013-06 од 26.02.2014. године

11. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА – Стајковац, Анђелковић-Илић, Завод – 21726

12. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

– уџбеник за 1.разред средње медицинске школе, Вере Марковић и Јаворке Вагић, издање 2013.одобрено од стране Министарства просвете решењем 650-02-543 2013-06 за коришћење od 27.1.2014. у 1.разреду средње медицинске школе као уџбеник за латински језик. Издавач: „DATA STATUS”
13. МОРФОЛОГИЈА ЗУБА

– Јанковић, Вуњак, Завод- 21833; Морфологија зуба- радна свеска, Вуњак, Краварушић, Завод- 63040

14. ПРВА ПОМОЋ

– Вежа, Павловић, Завод- 21729

15. ВЕРСКА НАСТАВА

– Православни катихизис за 1. и 2. разред средњих школа, Мидић, Завод- 21800С Т О М А Т О Л О Ш К А    С Е С Т Р А  -  Т Е Х Н И Ч А Р

 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

- Читанка за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, М. Павловић, KLETT
- Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Ј. Деретић, М. Митровић, З. Бојовић, Завод – 21111
- Граматика за 1. Разред гимназија и средњих стручних школа, В. Ломпар, KLETT

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

- Focus 2 уџбеник за први разред гимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник, P.Reilly, M. Uminska, B.Michalowski, R. Fricker, ,,АКРОНОЛО“

3. ИСТОРИЈА 

– за стручне школе, Кочић, Завод-21120


4. ЛИКОВНА КУЛТУРА

– Видосава Галовић , Бранка Гостовић, ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за удџбенике, Београд

5. МАТЕМАТИКА

– са збирком задатака за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, Икодиновић, KLETT

6. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

– уџбеник за 1.разред гимназија и средњих школа, Имамовић, издавач „Soho Graph“


7. ГЕОГРАФИЈА

– за 1. или 2. разред  за стручне школе, Грчић, Завод-21174

8. ФИЗИКА

- за 1. разред уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за средње медицинске школе, Милан Распоповић, Богдан Пушара, Татјана Бобић, Завод- 21186

9. ХЕМИЈА

- Општа хемија 1, Недељковић, издавач „Логос“
- Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред за општу гимназију и природно-математички смер гимназије, за стручне школе за подручје рада: пољопривреда, прерада и производња хране, здравство и социјална заштита, Николајевић, Шурјановић, Завод- 21191
- НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- за 2.разред гимназијеприродно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Снежана Рајић, Завод-22088

10. БИОЛОГИЈА 

– Уџбеник биологије за први разред гимназије, др Тања Берић, др Гордана Субаков-Симић и др Пеђа Јанаћковић, издавач Нови Логос, Одобрен од стране Министарства просвете Републике Србије од 2014/2015 школске године, решење 605-02-610/2013-06 од 26.02.2014. године

11. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

– Анатомија и физиологија за први разред медицинске школе, Стајковац, Анђелковић-Илић, Завод – 21726

12. ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

– уџбеник за 1.разред средње медицинске школе, Вере Марковић и Јаворке Вагић, издање 2013.одобрено од стране Министарства просвете решењем 650-02-543 2013-06 за коришћење у 1.разреду средње медицинске школе као уџбеник за латински језик.

13. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1 – Баљозовић, Костић, Завод- 21732

14. ПРВА ПОМОЋ – Вежа, Павловић, Завод- 21729

15. ВЕРСКА НАСТАВА – Православни катихизис за 1. и 2. разред средњих школа, Мидић, Завод- 21800

                                

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.