Уџбеници за други, трећи и четврти разред

knjiga.jpg

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД

 

З У Б Н И   Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-   Читанка за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Миодрага Павловића, издавачка кућа Клет, одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

- Граматика за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар, издавачка кућа Клет,која је у фази одобрења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

-   Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Јован Деретић, Марија Митровић, Завод-22111

2.   ИСТОРИЈА – за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, Завод-22120

3.   ЛИКОВНА КУЛТУРА-за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић, Бранка Гостовић, Завод-21820

4.   МАТЕМАТИКА - Уџбеник са збирком задатака из математике за 2.разред гимназија и средњих школа-Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа Клетт, 2015

 5. ФИЗИКА са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за медицинску и текстилну школу и ветеринарског техничара, Бранко Радивојевић, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Завод, 22187

-   Збирка задатака из физике за 2.разред, Б.Радивојевић, Б.Пушара, Завод

6.   НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- за 2.разред  гимназијеприродно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Снежана Рајић, Завод-22088

7.  БИОЛОГИЈА 2, уџбеник биологије за 2. разред гимназије природно-математичког смера, Имре Кризманић,Мирјана Унчанин, НОВИ ЛОГОС - 650-02-254/2015-06

8.   ХИГИЈЕНА ЗА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ- за први и други разред медицинске школе Душан Бацковић , 2015.

 9.   МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, Шпиро Радуловић, 22740

10.   ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2. И 3.РАЗРЕД, Благоје Грковић, Милош Теодосијевић-Завод, 22740

11.   ФИКСНА ПРОТЕТИКА 1, Добривоје М. Трифуновић, Олга Јанковић-Завод, 22752

12.   РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 1, Нико Комленић-Завод-22762

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД

 

С Т О М А Т О Л О Ш К А  С Е С Т Р А-Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-   Читанка за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Миодрага Павловића, издавачка кућа Клет, одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

- Граматика за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар, издавачка кућа Клет,која је у фази одобрења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

-   Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Јован Деретић, Марија Митровић, Завод-22111

2.   ИСТОРИЈА – за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, Завод-22120

3.   ЛИКОВНА КУЛТУРА-за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић, Бранка Гостовић, Завод-21820

4.  МАТЕМАТИКА - Уџбеник са збирком задатака из математике за 2.разред гимназија и средњих школа-Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа Клетт, 2015

5. ФИЗИКА са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за медицинску и текстилну школу и ветеринарског техничара, Бранко Радивојевић, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Завод, 22187

-   Збирка задатака из физике за 2.разред, Б.Радивојевић, Б.Пушара, Завод

6.   НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- за 2.разред  гимназијеприродно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Снежана Рајић, Завод-22088

7.  БИОЛОГИЈА 2, уџбеник биологије за 2. разред гимназије природно-математичког смера , Имре Кризманић,Мирјана Унчанин, НОВИ ЛОГОС - 650-02-254/2015-06

8.   ХИГИЈЕНА ЗА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ- за први и други разред медицинске школе Душан Бацковић , 2015.

9.   МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, Шпиро Радуловић, 22740

10.   БОЛЕСТИ ЗУБА 1-за стоматолошку сестру-техничара, Мирјана Колак, Жарко Колак-Завод, 22746

11. ПАТОЛОГИЈА, Радослав Борота, Завод-22743

12.   ФАРМАКОЛОГИЈА- Зоран Тодоровић, Радан Стојановић, Невена Дивац, Милица Простран-ДАТА СТАТУС

13.   ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА -ПСИХОЛОГИЈА- за 2. и 3.разред медицинске школе, Ненад Хавелка, Завод-22758

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

З У Б Н И  Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-Читанка, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ (издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарства просвете и науке, решењем број 650-02-557/2014-06 од 26.01.2015.године)

- Граматика, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Весна Ломпар и Александра Антић (Издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарстав просвете и науке, решењем број 650-02-516/2014-06 од 03.02.2015.године)

2.    ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

New Opportunities Intermediate (уџбеничкикомплетуџбеникираднасвеска), Michael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Elizabeth Sharman,Michael Dean, Hanna Mrozovska Група аутора-КЊИЖАРА АКРОНОЛО

3.   СОЦИОЛОГИЈА-за трећи разред стручних школа и 4.разред гимназије, Група аутора-Завод-23125

4.   ФИЗИКА СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ПРИРУЧНИКОМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ –за четворогодишње школе: медицинску, текстилну и кожарску и ветеринарског техничара, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Бранко Радивојевић-Завод 23184

5.   ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б.Радивојевић, Б.Пушара

6.  ОРГАНСКА  ХЕМИЈА-уџбеник за 3.разред средње школе, за гимазије општег типа и природно-математичког смера Татјана Недељковић, издавачка кућа, Нови Логос , одобрено под редним бројем 650-02-297/2014-06 од 15.12.2014.

7. БИОЛОГИЈА - за гимназију природно-математичког смера и пољопривредну школу: пољопривреднитехничар; Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 650-02-76/2005-06

8.   ТОТАЛНА ПРОТЕЗА-Драгић Јовановић, Владимир Јовановић, Завод-23851

-    РАДНА СВЕСКА ЗА ТОТАЛНУ ПРОТЕЗУ, Нико Комленић-Завод 23853

10.  ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2, Олга јанковић, Нико Комленић-Завод -23852

-   РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 2, Нико Комленић, Завод-23853

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

С Т О М А Т О Л О Ш К А  С Е С Т Р А-Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-Читанка, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ (издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарства просвете и науке, решењем број 650-02-557/2014-06 од 26.01.2015.године)

- Граматика, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Весна Ломпар и Александра Антић (Издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарстав просвете и науке, решењем број 650-02-516/2014-06 од 03.02.2015.године)

2.    ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

-   New Opportunities Intermediate (уџбеничкикомплетуџбеникираднасвеска), Michael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Elizabeth Sharman,Michael Dean, Hanna Mrozovska Група аутора-КЊИЖАРА АКРОНОЛО

3МАТЕМАТИКА, за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну , Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1989.

4.   СОЦИОЛОГИЈА-за трећи разред стручних школа и 4.разред гимназије, Група аутора-Завод-23125

5.   БОЛЕСТИ ЗУБА 2-за стоматолошку сестру-техничара, Мирјана Колак, Жарко Колак- Завод,23826

6.   ДЕЧИЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА са практикумом , Марко Вуловић, Драган Белоица, Завод 24834

7.СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА- за стоматолошку сестру-техничара, Гордана Петровић, Драгослав Стаменковић, Завод-23847

 1. ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ,  Видосава Ђурђић, Завод -24854

 

9.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ИЗАБРАНИ ЗА 2017/18.ГОДИНУ

ХЕМИЈА

Општа хемија 1, Недељковић, издавач „Логос“

Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред за општу гимназију и природно-математички смер гимназије, за стручне школе за подручје рада: пољопривреда, прерада и производња хране, здрвство и социјална заштита, Николајевић, Шурјановић, Завод- 21191

БИОЛОГИЈА - за гимназију природно-математичког смера и пољопривредну школу: пољопривредни техничар; Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 650-02-76/2005-06

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

З У Б Н И  Т Е Х Н И Ч А Р

 

 1.  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

         Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Љиљана   Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, „KLETT”, 2016.

Граматика,  уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар,

Александра Антић, „KLETT” 2016.

 1. ФИЛОЗОФИЈА – за гимназије и стручне школе, Миле Савић, Владимир Н.Цветковић, Ненад Цекић, Завод-24116
 2. УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА- за 4.разред гимназије и 3. и 4. разред стручних школа , Владимир Ђурић–Логос
 3. ФИЗИКА 4 а збирком задатака и лабораторијским вежбама , Бранко Радивојевић, Завод-24813
 4. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б. Радивојевић, Б.Пушара, Завод
 5. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ,  Видосава Ђурђић, Завод -24854
 6. ФИКСНА ПРОТЕТИКА 3-Олга Јанковић, Завод 24840
 7. РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 3, Нико Комленић – Завод 24861
 8. ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА, Драгић Јовановић-Завод-24857
 9. РАДНА СВЕСКА ЗА ПАРЦИЈАЛНУ ПРОТЕЗУ, Нико Комленић-Завод , 24862
 10. ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ са основама ортодонције, Будимнир Милеуснић, Драгић Јовановић-Завод 24859

 

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Љиљана  Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, „KLETT”, 2016.

  Граматика,  уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Весна             Ломпар, Александра Антић, „KLETT” 2016.

 

 1. ФИЛОЗОФИЈА – за гимназије и стручне школе, Миле Савић, Владимир Н.Цветковић, Ненад Цекић, Завод-24116
 2. УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА- за 4.разред гимназије и 3. и 4. разред стручних школа , Владимир Ђурић–Нови Логос
 3. ФИЗИКА са збирком задатака и лабораторијским вежбама , Бранко Радивојевић, Завод-24813
 4. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б. Радивојевић, Б.Пушара, Завод
 5. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ,  Видосава Ђурђић, Завод -24854
 6. СТОМАТОХИРУРГИЈА-Зорка Милошевић, Предраг Гојнић, Зоран Ристић, Завод-24832
 7. БОЛЕСТИ УСТА, Драгослав Ђукановић, Обрад Зелић, Завод 24833
 8. ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА, Вјера Гвозденовић-Симовић-Завод 24858

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ИЗАБРАНИ ЗА 2017/18.ГОДИНУ