• Категорија: Вести

Међународни дан особа са инвалидитетом

Међународни дан особа са инвалидитетом

3.12.2019. обележен је Међународни дан особа са инвалидитетом, тако што је ученицима прочитано обавештење о овом датуму из календара здравља, у циљу њиховог информисања о појму инвалидитета, проблемима са којима се особе са инвалидитетом суочавају, као и начинима како свако од нас може да помогне овом особама.