• Категорија: Вести

УСЛОВИ УПИСА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

УСЛОВИ УПИСА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ШКОЛА ВРШИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ ЗА ДВА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА:
1. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
2. СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

ПРАВО УПИСА ИМАЈУ КАНДИДАТИ СА ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНОМ СРЕДЊОМ
ШКОЛОМ. КАНДИДАТИ ПОЛАЖУ РАЗЛИКУ ИСПИТА ПО РЕШЕЊУ КОЈЕ ЋЕ
ДОБИТИ ПРИ УПИСУ. ШКОЛАРИНА И ТРОШКОВИ НАСТАВЕ СЕ УПЛАЋУЈУ
ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ. ИСПИТИ СЕ ПОСЕБНО ПЛАЋАЈУ КАО И
МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА ВЕЖБЕ. ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАСТАВУ У СКЛАДУ СА
УГОВОРОМ КОЈИ КАНДИДАТ СКЛАПА СА ШКОЛОМ ПРИ УПИСУ.
УПИС ПОЧИЊЕ 17.9.2019. И ТРАЈЕ ДО 10.10.2019. ВРШИЋЕ СЕ У
ТЕРМИНИМА РАДНОГ ВРЕМЕНА ОРГАНИЗАТОРА НАСТАВЕ ЗА
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ. НАКОН УПИСА ПОЧИЊУ ВЕЖБЕ.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

1. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ДИПЛОМЕ ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНЕ ШКОЛЕ
2. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА СВА ЧЕТИРИ СВЕДОЧАНСТВА ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНЕ ШКОЛЕ
3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
4. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
5. ПРИЈАВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
6. УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ