• Категорија: Вести

Августовски испитни рок 2019.

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2018/19.


ПРИЈАВА ИСПИТА
УТОРАК 20.08. 2019. 10.00 – 13.00h

РАСПОРЕД ИСПИТА

СРЕДА 21.08.2019.
ПРВА ПОМОЋ, ЗДРАВСТВЕНА НЕГА,
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ   - 11.00h
1. Д. РАЖНАТОВИЋ
2. С. НЕАГИЋ
3. М. ГОЈНИЋ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ    -  11.00h

1. Т. ЖУТИЋ
2. К. ПОПОВИЋ
3. В. ВЕСИЋ

МАТЕМАТИКА    -  11.00h

1. В. МИТРОВИЋ
2. А. ГУЊАК
3. Г. СТАНОЈЕВИЋ

ИСТОРИЈА     -  11.00h

1. ВЕСНА ПЕТРОВИЋ
2. М. ВРАЧАР
3. Н. ПЕТРОВИЋ

ПСИХОЛОГИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОСОФИЈА,     -   11.00h
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

1. М ПЕУЛИЋ
2. С. БОЈАНИЋ
3. Љ. РВОВИЋ


ЧЕТВРТАК 22.08.2019.
МОРФОЛОГИЈА ЗУБА,     -   09.00h
ФИКСНА ПРОТЕТИКА (II разред)
- лабораторија бр. 9 -

1. Н. КОМЛЕНИЋ
2. З. НИКОЛИЋ МАРКОВ
3. А. СРЕЋКОВИЋ

БОЛЕСТИ ЗУБА ( II, III разред )     -   10.00h
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ
И ИНСТРУМЕНТИ

1. Н. МИЛАНОВИЋ
2. С. БЛАГОЈЕВИЋ
3. Д. РАЖНАТОВИЋ

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА, ХЕМИЈА    -  10.00h

1. А. МИЛИВОЈЕВИЋ
2. Ј. ЈОКАНОВИ
3. Ј. ПЕТКОВСКИ

ПЕТАК 23.08.2019.
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА,  -   09.00h
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ

1. Н. БОЖИЋ
2. Ј. ВУЊАК
3. И. ПИЛИПОВИЋ


ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА   -  10.00h
( II, III разред )

1. Е. МЕНОСКИ
2. М. ТРБОЈЕВИЋ
3. Н. РИСТЕСКИ


ФИЗИКА 10.00h
1. Н. ЗДРАВКОВИЋ
2. А. МИЈОВИЋ
3. Ј. ПЕТКОВСКИ

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ, ЛИКОВНА КУЛТУРА     -  10.00h

1. А. ПАНТИЋ
2. Љ. ТЕОДОРОВИЋ
3. С. МАШИЋ

ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ     -   11.00h
- лабораторија бр. 6 -

1. А. ГАЈИЋ
2. М. ВИЦКОВИЋ
3. М. ВЛАДИЧИЋ

ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА     -  11.00h
- лабораторија бр. 6 -

1. А. ГАЈИЋ
2. Н. МИЛАНОВИЋ
3. М. НИКОЛИЋ


ПОНЕДЕЉАК 26.08.2019.
ФИКСНА ПРОТЕТИКА ( III разред )    -   09.00h
- лабораторија бр. 6 -

1. Н. КОМЛЕНИЋ
2. М. СТАНКОВИЋ
3. С. ПЕТКОВИЋ

БИОЛОГИЈА    -  10.00h

1. Ј. ПЕТКОВСКИ
2. М. МАЖИБРАДА
3. Т. ЖУТИЋ

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА,     -   10.00h
ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ,
ПАТОЛОГИЈА, МИКРОБИОЛОГИЈА СА
ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, ФАРМАКОЛОГИЈА

1. Н. МАТОВИЋ
2. Д. ГАЧИЋ
3. Ј. ЈОКАНОВИЋ

ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА,    -    10.00h
ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА 

1. Љ. ВУЛЕТА
2. Б. РАКОВИЋ
3. И. ПИЛИПОВИЋ

УТОРАК 27.08.2019.
ТОТАЛНА ПРОТЕЗА     -   09.00h
- лабораторија бр. 6 -

1. Н. БОЖИЋ
2. Л. ДОМОКОШ
3. С. ПЕТКОВИЋ

ПАРОДОНТОЛОГИЈА СА ОРАЛНОМ МЕДИЦИНОМ    -  10.00h

1. Ј. ВУЊАК
2. В. ГОЈНИЋ
3. М. ГОЈНИЋ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК    -  10.00h
1. М. БОШКОВИЋ
2. С. ЕРАКОВИЋ
3. С. ЦВЕТКОВИЋ

ФИКСНА ПРОТЕТИКА ( IV разред )    -   12.00h
- лабораторија бр. 6 -

1. Е. МЕНОСКИ
2. М. ТРБОЈЕВИЋ
3. Б. ВУКОСАВЉЕВИЋ


СРЕДА 28.08.2019.
ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА    -   09.00h
- лабораторија бр. 6 –

1. А. МЕНОСКИ
2. Ж. ТОНИЋ
3. М. ТРБОЈЕВИЋ

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА     -   09.00h

1. В. ГОЈНИЋ
2. А. ГАЈИЋ
3. Ј. ВУЊАК

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ     -   11.00h

1. В. КНЕЖЕВИЋ
2. Р. МИЛАНОВИЋ
3. Н. ПЕТРОВИЋ