• Категорија: Вести

Медијација

У оквиру плана рада медијаторске секције Зуботехничке школе реализиван је семинар из области превенције конфликата–вршњачке медијације 28. фебруара и 1. марта у простору школе. Циљна група семинара били су ученици 1. и 2. разреда, 24-оро ученика који су изабрани на основу критеријума уз консултације са одељењским старешинама. Изабрани ученици су чланови медијаторске секције коју води педагог Маја Врачар и педагог приправник Јелена Јовић.

Циљ програма Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију” је оспособљавање адолесцената за ненасилно решавање сукоба. Реализацијом семинара„Вршњачка медијација» ученици су упознати са следећим темама: Притисак вршњака, дијаграм вредности младих данас, увод у ненасилну комуникацију, бес и како га конструктивно превазићи, управљање конфликтима, школа и медијација, кораци у медијацији, типичне грешке медијатора, медијатор на делу-провежбавање медијације. После обуке медијатори су израдили акциони план за примену вршњачке медијације у школи. У изради акциониог плана ученици су били веома креативни. Њихови предлози су да кроз представе, часове одељенске заједнице, семинаре шире идеје ове секције, а све у сарадњи са ученичким парламентом, заинтересованим професорима и ученицима, ПП службом, као и кроз сарадњу са драмском секцијом. Ове активности би организовали у међусменама, на полугодишту или пред крај године. Медијација је поступак решавања конфликата уз помоћ неутралне треће стране медијатора. У медијацији стране у сукобу слушају једна другу, сагледавају позицију друге стране и покушавају да нађу решење које је прихватљиво за обе стране уз помоћ медијатора. Примена медијације доприноси развијању комуникацијских вештина, лидерских вештина и подизању нивоа одговорности код младих јер се уче да настале конфликте решавају самостално.

  • IMG-beebccfd446295b73c3aa786251e654d-V
  • IMG-ed0e5aca103394abeea133d38bb6c69e-V
  • IMG_20190228_174701
  • IMG_20190301_095602
  • IMG_20190301_123839