• Категорија: Вести

НАСТАВАК МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

НАСТАВАК МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

У студијској посети Зуботехничкој школи из Београда у периоду од 24-25. маја били су представници Средње Зуботехничке школе из Сарајева. У оквиру студијске посете 24. маја Зуботехничка школа обележила је Јубилеј 70 година рада и том приликом сарадници из Средње Зуботехничке школе Сарајево су својим присуством увеличали свечану Академију Зуботехничке школе.

Другог дана 25.маја организована је стручна размена директора и наставника обе школе на тему „Стручно усавршавање наставника општеобразовних и стручних предмета” са циљем побољшања квалитета наставе и повећања регионалне сарадње кроз заједничко учешће на пројектним конкурсима образовно-васпитног карактера. У оквиру размене директори и наставници су разменили праксу припреме и полагања матурских испитаза оба образовна профила (зубни техничар и стоматолошка сестра техничар), реализацију и теме са угледних и огледних часова из општеобразовних и стручних предмета. Договорено је да од октобра 2018. буде организована стручна размена у Сарајеву на тему „Развој компетенција ученика – примери добре праксе“. Кључне компетенције ученика су знања, вештине и ставови који су неопходни сваком појединцу за лично испуњење и развој, социјално укључивање, активно грађанско ангажовање и запошљавање у друштву заснованом на знању. Оне су исходи учења који представљају кључан аспект квалитета васпитања и образовања на свим нивоима.

У новембру 2015. директори, Зуботехничке школа из Београда Биљана Благојевић Седлар и Средње Зуботехничке школа из Сарајева Елвира Јашарабашић су потписали Протокол о регулисању општих смерница и предмета сарадње и сваке године настављају са разменом метода, облика и стратегија учења и поучавања заснованих на компетенцијском приступу унапређујући квалитет рада у својим установама.

Маја Врачар, педагог

 

  • IMG-0b4f8ac2343b35254fe0025f8ac05206-V
  • IMG-2d01dd000182e6b44256a201214809c5-V