• Категорија: Вести

Планинари у Сремским Карловцима

Прва планинарска акција у овој школској години одржана је 10. септембра. Посетили смо Грожђенбал у Сремским Карловцима.

Пешачили смо до Стражилова где смо посетили гроб Вранка Радичевића. Ту су нам наши ђаци Никола Митровић и Растко Ђурић говорили стихове Бранка Радичевића и Душка Трифуновића.

Повратак је био посебан доживљај, вожња на шпедитеру. Посетили смо Културне, историјске и остале знаменитости Сремских Карловаца.

Следећа акција је у октобру.

Путујте са нама!

Дружите се са нама!

Учите са нама!

Кординатор планинарске секције 

Светлана Ђорђевић

 • IMG-20170914-WA0001
 • IMG-20170914-WA0002
 • IMG-20170914-WA0005
 • IMG-20170914-WA0008
 • Категорија: Вести

Уџбеници за други, трећи и четврти разред

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД

 

З У Б Н И   Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-   Читанка за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Миодрага Павловића, издавачка кућа Клет, одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

- Граматика за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар, издавачка кућа Клет,која је у фази одобрења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

-   Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Јован Деретић, Марија Митровић, Завод-22111

2.   ИСТОРИЈА – за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, Завод-22120

3.   ЛИКОВНА КУЛТУРА-за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић, Бранка Гостовић, Завод-21820

4.   МАТЕМАТИКА - Уџбеник са збирком задатака из математике за 2.разред гимназија и средњих школа-Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа Клетт, 2015

 5. ФИЗИКА са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за медицинску и текстилну школу и ветеринарског техничара, Бранко Радивојевић, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Завод, 22187

-   Збирка задатака из физике за 2.разред, Б.Радивојевић, Б.Пушара, Завод

6.   НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- за 2.разред  гимназијеприродно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Снежана Рајић, Завод-22088

7.  БИОЛОГИЈА 2, уџбеник биологије за 2. разред гимназије природно-математичког смера, Имре Кризманић,Мирјана Унчанин, НОВИ ЛОГОС - 650-02-254/2015-06

8.   ХИГИЈЕНА ЗА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ- за први и други разред медицинске школе Душан Бацковић , 2015.

 9.   МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, Шпиро Радуловић, 22740

10.   ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2. И 3.РАЗРЕД, Благоје Грковић, Милош Теодосијевић-Завод, 22740

11.   ФИКСНА ПРОТЕТИКА 1, Добривоје М. Трифуновић, Олга Јанковић-Завод, 22752

12.   РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 1, Нико Комленић-Завод-22762

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД

 

С Т О М А Т О Л О Ш К А  С Е С Т Р А-Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-   Читанка за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Миодрага Павловића, издавачка кућа Клет, одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

- Граматика за 2.разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар, издавачка кућа Клет,која је у фази одобрења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

-   Историја књижевности за гимназије и стручне школе, Јован Деретић, Марија Митровић, Завод-22111

2.   ИСТОРИЈА – за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, Завод-22120

3.   ЛИКОВНА КУЛТУРА-за гимназије и стручне школе, Видосава Галовић, Бранка Гостовић, Завод-21820

4.  МАТЕМАТИКА - Уџбеник са збирком задатака из математике за 2.разред гимназија и средњих школа-Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа Клетт, 2015

5. ФИЗИКА са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за медицинску и текстилну школу и ветеринарског техничара, Бранко Радивојевић, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Завод, 22187

-   Збирка задатака из физике за 2.разред, Б.Радивојевић, Б.Пушара, Завод

6.   НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- за 2.разред  гимназијеприродно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Снежана Рајић, Завод-22088

7.  БИОЛОГИЈА 2, уџбеник биологије за 2. разред гимназије природно-математичког смера , Имре Кризманић,Мирјана Унчанин, НОВИ ЛОГОС - 650-02-254/2015-06

8.   ХИГИЈЕНА ЗА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ- за први и други разред медицинске школе Душан Бацковић , 2015.

9.   МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, Шпиро Радуловић, 22740

10.   БОЛЕСТИ ЗУБА 1-за стоматолошку сестру-техничара, Мирјана Колак, Жарко Колак-Завод, 22746

11. ПАТОЛОГИЈА, Радослав Борота, Завод-22743

12.   ФАРМАКОЛОГИЈА- Зоран Тодоровић, Радан Стојановић, Невена Дивац, Милица Простран-ДАТА СТАТУС

13.   ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА -ПСИХОЛОГИЈА- за 2. и 3.разред медицинске школе, Ненад Хавелка, Завод-22758

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

З У Б Н И  Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-Читанка, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ (издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарства просвете и науке, решењем број 650-02-557/2014-06 од 26.01.2015.године)

- Граматика, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Весна Ломпар и Александра Антић (Издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарстав просвете и науке, решењем број 650-02-516/2014-06 од 03.02.2015.године)

2.    ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

New Opportunities Intermediate (уџбеничкикомплетуџбеникираднасвеска), Michael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Elizabeth Sharman,Michael Dean, Hanna Mrozovska Група аутора-КЊИЖАРА АКРОНОЛО

3.   СОЦИОЛОГИЈА-за трећи разред стручних школа и 4.разред гимназије, Група аутора-Завод-23125

4.   ФИЗИКА СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ПРИРУЧНИКОМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ –за четворогодишње школе: медицинску, текстилну и кожарску и ветеринарског техничара, Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Бранко Радивојевић-Завод 23184

5.   ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б.Радивојевић, Б.Пушара

6.  ОРГАНСКА  ХЕМИЈА-уџбеник за 3.разред средње школе, за гимазије општег типа и природно-математичког смера Татјана Недељковић, издавачка кућа, Нови Логос , одобрено под редним бројем 650-02-297/2014-06 од 15.12.2014.

7. БИОЛОГИЈА - за гимназију природно-математичког смера и пољопривредну школу: пољопривреднитехничар; Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 650-02-76/2005-06

8.   ТОТАЛНА ПРОТЕЗА-Драгић Јовановић, Владимир Јовановић, Завод-23851

-    РАДНА СВЕСКА ЗА ТОТАЛНУ ПРОТЕЗУ, Нико Комленић-Завод 23853

10.  ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2, Олга јанковић, Нико Комленић-Завод -23852

-   РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 2, Нико Комленић, Завод-23853

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

С Т О М А Т О Л О Ш К А  С Е С Т Р А-Т Е Х Н И Ч А Р

 

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

-Читанка, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ (издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарства просвете и науке, решењем број 650-02-557/2014-06 од 26.01.2015.године)

- Граматика, уџбеник за 3.разред гимназија и средњих стручних школа, аутори: Весна Ломпар и Александра Антић (Издавачка кућа Klett,2015, одобрено од стране Министарстав просвете и науке, решењем број 650-02-516/2014-06 од 03.02.2015.године)

2.    ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

-   New Opportunities Intermediate (уџбеничкикомплетуџбеникираднасвеска), Michael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Elizabeth Sharman,Michael Dean, Hanna Mrozovska Група аутора-КЊИЖАРА АКРОНОЛО

3МАТЕМАТИКА, за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну , Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1989.

4.   СОЦИОЛОГИЈА-за трећи разред стручних школа и 4.разред гимназије, Група аутора-Завод-23125

5.   БОЛЕСТИ ЗУБА 2-за стоматолошку сестру-техничара, Мирјана Колак, Жарко Колак- Завод,23826

6.   ДЕЧИЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА са практикумом , Марко Вуловић, Драган Белоица, Завод 24834

7.СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА- за стоматолошку сестру-техничара, Гордана Петровић, Драгослав Стаменковић, Завод-23847

 1. ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ,  Видосава Ђурђић, Завод -24854

 

9.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ИЗАБРАНИ ЗА 2017/18.ГОДИНУ

ХЕМИЈА

Општа хемија 1, Недељковић, издавач „Логос“

Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред за општу гимназију и природно-математички смер гимназије, за стручне школе за подручје рада: пољопривреда, прерада и производња хране, здрвство и социјална заштита, Николајевић, Шурјановић, Завод- 21191

БИОЛОГИЈА - за гимназију природно-математичког смера и пољопривредну школу: пољопривредни техничар; Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 650-02-76/2005-06

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

З У Б Н И  Т Е Х Н И Ч А Р

 

 1.  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

         Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Љиљана   Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, „KLETT”, 2016.

Граматика,  уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Весна Ломпар,

Александра Антић, „KLETT” 2016.

 1. ФИЛОЗОФИЈА – за гимназије и стручне школе, Миле Савић, Владимир Н.Цветковић, Ненад Цекић, Завод-24116
 2. УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА- за 4.разред гимназије и 3. и 4. разред стручних школа , Владимир Ђурић–Логос
 3. ФИЗИКА 4 а збирком задатака и лабораторијским вежбама , Бранко Радивојевић, Завод-24813
 4. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б. Радивојевић, Б.Пушара, Завод
 5. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ,  Видосава Ђурђић, Завод -24854
 6. ФИКСНА ПРОТЕТИКА 3-Олга Јанковић, Завод 24840
 7. РАДНА СВЕСКА ЗА ФИКСНУ ПРОТЕТИКУ 3, Нико Комленић – Завод 24861
 8. ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА, Драгић Јовановић-Завод-24857
 9. РАДНА СВЕСКА ЗА ПАРЦИЈАЛНУ ПРОТЕЗУ, Нико Комленић-Завод , 24862
 10. ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ са основама ортодонције, Будимнир Милеуснић, Драгић Јовановић-Завод 24859

 

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Љиљана  Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, „KLETT”, 2016.

  Граматика,  уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Весна             Ломпар, Александра Антић, „KLETT” 2016.

 

 1. ФИЛОЗОФИЈА – за гимназије и стручне школе, Миле Савић, Владимир Н.Цветковић, Ненад Цекић, Завод-24116
 2. УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА- за 4.разред гимназије и 3. и 4. разред стручних школа , Владимир Ђурић–Нови Логос
 3. ФИЗИКА са збирком задатака и лабораторијским вежбама , Бранко Радивојевић, Завод-24813
 4. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ , Б. Радивојевић, Б.Пушара, Завод
 5. МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗА 4.РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ШКОЛЕ,  Видосава Ђурђић, Завод -24854
 6. СТОМАТОХИРУРГИЈА-Зорка Милошевић, Предраг Гојнић, Зоран Ристић, Завод-24832
 7. БОЛЕСТИ УСТА, Драгослав Ђукановић, Обрад Зелић, Завод 24833
 8. ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА, Вјера Гвозденовић-Симовић-Завод 24858

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ИЗАБРАНИ ЗА 2017/18.ГОДИНУ

 • Категорија: Вести

Матурско вече

Матурско вече

У среду 21.06. у хотелу "Crowne Plaza Belgrade" одржано је матурско вече генерације 2013-2017.

 • DSC_0108
 • DSC_0126
 • DSC_0147
 • DSC_0149
 • DSC_0151
 • DSC_0157
 • DSC_0160
 • DSC_0161
 • DSC_0165
 • DSC_0173
 • DSC_0215
 • DSC_0216
 • DSC_0217
 • DSC_0222
 • DSC_0224
 • DSC_0226
 • DSC_0235
 • DSC_0236
 • DSC_0239
 • DSC_0243
 • DSC_0261
 • DSC_0274
 • DSC_0384
 • Категорија: Вести

ПОСЕТА АЛЕЈИ ВЕЛИКАНА

ПОСЕТА АЛЕЈИ ВЕЛИКАНА

У понедељак, 12.5.2017. одржан је огледни час из веронауке и српског језика и књижевности: ,,Посета Алеји великана на Новом гробљу у Београду“. Вероучитељ Синиша Хорват и наставница српског језика и књижевности Ана Ристовић Чар посетили су заједно са ученицима 2-5 Алеју великана и гробове писаца: Милоша Црњанског, Данила Киша, Душка Радовића, Васка Попе, Бранка Ћопића, Иве Андрића, Миодрага Булатовића, Александра Ристовића, Меше Селимовића, Слободана Марковића, Мире Алечковић, Милана Оклопчића, Скендера Куленовића, Риста Тошовића и других. Том приликом ученици су слушали о животима писаца од својих наставника, а читали су одломке из њихових дела, песме, записе и мисли. Поред гробова писаца, посетили смо и гробове неких других значајних личности, сликара, спортиста, научника и професора. Подсетили смо се тога како велика дела увек надживљују своје творце и како уметници и велики људи настављају да живе кроз своје стваралаштво.

 • image-0-02-04-538693ff97b2f92b831446c94a043548f7af827bc7a55c179d4228bca30b78fa-V
 • image-0-02-04-a69ae68683985ba73d6f2f938e4c551483c08c342818d0cb92eb7ff6de52a4cf-V
 • image-0-02-05-1df5d371ed97d8c986eff0b350afb536ea1449d09d7ad69639170a41acd85119-V
 • image-0-02-05-1f2e6bc012809439109850e0d13fe797784651398a6417974745baa0f0e579fe-V
 • image-0-02-05-f5a675518e68815a19cbcd6316d9d7ddf248ea2c42c1a6f6a254c55788a2ae0d-V
 • Категорија: Вести

Књижевно вече

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
Промоција романа ,,Е, МОЈ АСТОРЕ“ Милана Мажибраде

У понедељак, 29.5.2017, у нашој школи је одржано књижевно вече младог писца, Милана Мажибраде. Представљен је његов роман ,,Е, мој Асторе“, а разговор са аутором водила је професорка Ана Ристовић Чар. Књижевној вечери присуствовали су ученици одељења 2-4 и 2-5, као и професори школе. Кроз занимљиво излагање и сугестивно читање аутора, ученици су се упознали са радом Милана Мажибраде као и са разним темама везаним за стварање и одрастање.

 

 • IMG_1248
 • IMG_1254
 • image-0-02-04-71e04dde7eb6426de3dd6bb385f5b48ccad817765242b437a0b7ac2d7d25a6bf-V
 • image-0-02-04-d161a18d72bb6cd8aa9fa7c9d47f4972d5d4a05dea2b9152ec9981391a7c594a-V
 • Категорија: Вести

Звездоденс 2017

Звездоденс 2017


У уторак, 23. 5. 2017. Са почетком у 18.30 часова, одржан је 15. музички фестивал Звездоденс ( 12. Школски). На такмичењу је наступило 11 извођача са 22 композиције. Такмичили су се:
1. Ивона Шибул, одељења 3-2, разредног старешине Јелене Петковски
2. Ана Пиперски, одељења 4-3, разредног старешине Александре Мијовић
3. Јасна Јовановић, одељења 3-6, разредног старешне Мире Мажибраде
4. Катарина Ђуровић, одељења 1-3, разредног старешине Наташе Алимпијевиц
5. Доротеј Димитријевски, одељења 4-5, разредног старешине Миљке Вицковић
6. Јелена Маринковић, одељења 2-3, разредног старешине Анете Миливојевић
7. Миа Јовичић, одељења 3-1, разредног старешине Снежане Машић
8. Страхиња Распоповић одељења 4-5, разредног старешине Миљка Вицковић
9. Анђела Сикирић, одељења 3-4, разредног старешине Наташе Петровић
10. Јелена Вујковић, одељења 4-4, разредног старешине Радмиле Милановић
11. Никола Марјановић, одељења
4-2, разредног старешине Милице Бошковић.
Осим сјајних водитеља Милице Савковић одељења 4/5 и Растка Ђурића одељења 2/2 у организацији фестивала учествовали су: Невена Милошевић, Милица Костић, Марија Миликић, Милана Милуновић, Маја Мартиновић, Зорана Милутиновић и Адриана Марковић одељења 3/1, разредног старешине Снежане Машић.
У ревијалном делу наступила је трочлана плесна група ИГИКАИ и четворочлана брејк денс група на челу са Душаном Савићем. Техничком подршку, расветом и овучењењем координирао је Аријан Игић. За фотографију и снимање фестивала, као и сваке године био је задужен професор Владимир Весић.
Жири у саставу: Радмила Милановић, председница жирија, Милица Трбојевић, Наташа Петровић, Ивана Перић, Милица Мичић, након сабирања гласова прогласили су победнике фестивала.
Треће Место освојио је Доротеј Димитријевски, друго Ивона Шибул, а прво Јелена Вујковић.
Честитамо такичарима на освојеним местима а осталим учесницима, водитељима, организаторима и плесним групама на професионализму и ентузијазму.

 

 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0013
 • DSC_0018
 • DSC_0019
 • DSC_0022
 • DSC_0026
 • DSC_0028
 • DSC_0030
 • DSC_0033
 • DSC_0036
 • DSC_0038
 • DSC_0048
 • DSC_0055
 • DSC_0105
 • DSC_0123
 • DSC_0125
 • DSC_0129
 • DSC_0130
 • DSC_0141
 • DSC_0151
 • DSC_0161
 • DSC_0176
 • DSC_0182

Поткатегорије