Школски одбор

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  2018-2019

Чланови Школског одбора из рeда запослених су:

1. Александра Мијовић, председник,

2. Mилица Станковић

3. Наташа Милановић,


Чланови Школског одбора из рeда јединице локалне самоуправе су:

4. Вук Војиновић,

5. Александар Стојчетовић,

6. Јована Ђукић


Чланови Школског одбора из рeда родитеља су:

 

7. Дејан Микулетић, заменик председника


8. Бранислава Цвјетковић

9. Никола Нешковић

Представници ученичког парламента који присуствују, учествују у раду Школског одбора без права одлучивања, су: