Школски одбор

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Чланови Школског одбора из рeда запослених су:

1. Милица Бошковић, председник,
2. Александра Мијовић,
3. Данка Гачић,


Чланови Школског одбора из рeда јединице локалне самоуправе су:

4. Јован Војиновић,
5. Александар Стојчетовић,


Чланови Школског одбора из рeда родитеља су:

6. Марта Ратковић,
7. Небојша Антоновић,
8. Александар Корићанац, заменик председника,

Представници ученичког парламента који присуствују, учествују у раду Школског одбора и одлучују, су:

9. Mелиса Делифи
10. Милица Савковић.