Школски одбор

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  2017-2018

Чланови Школског одбора из рeда запослених су:

1. Милица Бошковић, председник,
2. Александра Мијовић,
3. Данка Гачић,


Чланови Школског одбора из рeда јединице локалне самоуправе су:

4. Јован Војиновић,
5. Александар Стојчетовић,


Чланови Школског одбора из рeда родитеља су:

6. Александар Корићанац, заменик председника
7. Бранислава Цвјетковић

Представници ученичког парламента који присуствују, учествују у раду Школског одбора без права одлучивања, су:

9. Милан Дробњак

10. Катарина Стојковић