Стручно веће језика

Весна  бека  натаса  цар

Српски језик

Весна Кнежевић

Живић

Српски језик

Радмила Милановић

Српски језик

Наташа Петровић 

Српски језик

Ана Ристовић

ivana мица б slavica sof
 

Српски језик

Ивана Софронић

 

Енглески језик

Милица Бошковић

 

Енглески језик

Славица Цветковић

 Председник стручног већа

Латински језик

Софија Ераковић

DSC 0007      

Енглески језик

Наташа Алимпијевић